06. Den kloke och gudsfruktan II

1 – Muhammad bin ´Alî bin Husayn sade:

”När en person blir 40 år ropar en ropare i himlen: ”Avresan tar plats snart. Förbered din matsäck.”

2 – Den kloke är ålagd att se till att inte få hjärtat att bli hårt. Om kungen är bra är även soldaterna bra och om han är förstörd är även de förstörda.”

3 – ´Umar bin al-Khattâb sade:

”Sitt med dem som ofta är ångerfulla. Deras hjärtan är mjukast.”

4 – En man sade till al-Hasan al-Basrî:

”Hur mår du? Hur är läget?” Han svarade:

”Hur skall läget vara om man upplever morgonen och aftonen i väntan på att döden skall ta en utan att veta vad som kommer att hända en?”

5 – al-Hasan al-Basrî:

”Den bästa handlingen är gudsfruktan och funderingar.”