Ahmad an-Nadjmî svarar Ibn Djibrîn 5

Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Källa: Radd-ul-Djawâb, sid. 22-23

Du säger i ditt brev:

”De undersökte hans underrättelser och ursäktade honom för de fel som han hade fallit i.”

1 – Vilka fel bör ursäktas? Är det inte fel inom förgreningsfrågor som härrör från Idjtihâd? Är al-Bannâs fel inom förgreningsfrågorna så att han skall ursäktas? Var al-Bannâ en Mudjtahid som hade rätt till det? Vilka lärda har han studerat islamisk kunskap under?

2 – De lärda från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är enade om att fel inom trosrelaterade frågor inte ursäktas. De otaliga böckerna som avvisar innovatörer, från efterföljarnas tid fram till idag, vittnar om det.

3 – De Mashâyikh som du har nämnt är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Om de hade vetat att al-Bannâ felar inom de fundamentala frågorna och troslärorna, skulle de inte ha ursäktat honom.

4 – Att de ursäktade honom är endast ett påstående från dig. Om du har något som bekräftar det, får du visa det. Detta kan du komma undan med dem som har dött. Angående Shaykh ´Abdul-´Azîz, så är han tillgänglig och känd för sin position till dessa människor. Han är vår ledare och förebild. Vi vet att han avvisar varje fel han hör eller känner till oavsett vem det härrör från. Han avvisar till och med fel inom förgreningsfrågorna. Han har avvisat otaliga fel. Jag kan alltid skriva till honom och fråga honom ifall det stämmer att han ursäktar Hasan al-Bannâs trosrelaterade fel.

5 – Om det stämmer att någon lärd ursäktar hans trosrelaterade fel, anses hans ursäkt vara avvikande från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik.

6 – Säger den som ursäktar honom att man inte skall avvisa honom? Om han anser att han inte skall avvisas, har han hjälpt innovatörerna som sprider fördärv på jorden.