05. Shâm är räddningen under prövningen

29 – ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag såg som om Skriftens pelare drogs ut nedifrån min kudde. Jag följde den med blicken och såg att det var ett strålande ljus som färdades mot Shâm. När prövningarna äger rum kommer tron att vara i Shâm.”

Rapporterad av al-Hâkim som sade:

”Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

30 – Ka´b-ul-Ahbâr sade:

”Det är på tiden att en eld kommer ut från Jemen och för människorna till Shâm. När de färdas på morgonen, gör den samma sak. När de beger sig, gör den samma sak. När ni hör talas om den skall ni bege er till Shâm.”

31 – at-Tirmidhî rapporterade att Ibn ´Umars betjänt kom till honom och sade:

”Jag upplever svårigheter nuförtiden. Jag vill flytta till Irak.” Då sade han: ”Bege dig till Shâm, Samlingsplatsen.”

32 – Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

”Vi räddade honom och Lût [och förde dem] till det land som Vi har välsignat för alla folk.”1

Qatâdah sade:

”Allâh räddade dem till Shâm, samlingsplatsen och uppståndelseplatsen. Där kommer människorna att samlas. Där kommer ´Îsâ bin Maryam (´alayhis-salâtu was-salâm) att stiga ned. Där kommer Allâh att döda Antikrist.”

33 – Ibn Shawdhab sade:

”Vi satt och diskuterade Shâm. Jag sade till Abû Sahl: ”Har du inte fått reda på att det ena och det andra kommer att hända där?” Han svarade: ”Jo, men det som sker där är mildare än det som sker på andra platser.”

34 – ´Abdullâh bin Hawâlah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att sluta med att soldaterna kommer att rekryteras: soldater i Shâm, soldater i Jemen och soldater i Irak.” Ibn Hawâlah sade: ”Vem skall jag sluta mig till, Allâhs sändebud, om jag upplever det?” Han svarade: ”Håll dig till Shâm som är Allâhs bästa jord. Dit väljer Allâh ut Sina bästa tjänare. Om ni vägrar skall ni välja Jemen och dricka från dess källor. Allâh har tagit hand om Shâm och dess folk för mig.”

Rapporterad av Imâm Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Hibban i ”as-Sahîh” och al-Hâkim som sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”

Abû Hâtim ar-Râzî sade:

”Hadîthen är autentisk, god och främmande.”

Den har rapporterats via flera vägar. Jag har nämnt dem utförligt i ”Sharh at-Tirmidhî”.

När Abû Idrîs al-Khawlânî berättade denna hadîth brukade han lägga till:

”Den Han tar hand om går inte vilse.”

Det har rapporterats att ´Abdullâh bin Hawâlah brukade säga samma sak.

121:71