05. Ibn Lâdin har inte ens skonat Makkah och al-Madînah

De som säger att Usâmah bin Lâdin sår fördärv på jorden och är högste ansvarige för prövningarna som omsluter hela världens muslimer har oerhört många religiösa och logiska bevis för det. Islam förbjuder splittring. Usâmah bin Lâdin och hans anhängare har infört splittring och fallit i synder. Ädla lärda från Saudiarabien och andra länder har manat dem till att återvända till sitt sunda förnuft. Förgäves. De fortsatte med sin villfarelse efter att ha fått reda på sanningen. De framskrider i fördärvet med sina ideologier, energier, liv och egendomar och avviker från de troendes väg som Allâh har befallt skall följas och förbjudit motsatsen enligt samtliga lärda i samfundet. Allâh (subhânah wa ta´âlâ) sade:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”1

Kamp har villkor, regler och förbud i den visa föreskriften. Ibn Lâdin och hans gäng har ignorerat allt det. al-Qâ´idahs ledare har bara lurat de unga och dumma för att de skall utföra betydelselösa sprängattentat med destruktiva vapen med Saudiarabien som utgångspunkt. Faktum är att inte ens de två heliga städerna Makkah och al-Madînah har skonats sprängattentatens vrånghet som Ibn Lâdin anses vara hjärnan bakom överallt och fram till i dag. Föreskriftens bevis förbjuder illdåden som endast läggs upp åt honom och motiveras av sabotörer som varken tar emot de välvilligas råd eller benådar barn eller gamla, starka eller svaga, män eller kvinnor, muslimska makthavare eller ädla och reformerande lärda. De respekterar endast sina jämlikar och dem som verkställer fördärvet som al-Qâ´idahs ledare befaller medan han själv befinner sig bakom de afghanska bergen. Hans ondska har satt sina spår i större delen av världen med hjälp av idioter som har förlorat all nåd i sina hjärtan och ersatt dem med fientlighet och hat mot alla andra människor.

14:115