05. Den rättfärdiga hustrun skall glädja maken

Till den rättfärdiga hustruns egenskaper hör att hon skall glädja sin make när han ser henne. Hennes form, utseende och kläder skall glädja honom när han ser henne. Hon skall vara förberedd på att lyda honom och uppfylla hans befallningar utan att känna motvilja eller arrogans. Fundera över hadîthen i an-Nasâ’îs ”as-Sunan” som rapporteras via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om den bästa kvinnan. Han svarade:

”Hon som glädjer honom när han ser henne, lyder honom när han befaller henne och inte gör något med sig själv och sin egendom som är mot hans vilja.”

Så här skall hon vara sett till hennes utseende och form. Hon skall lägga ned en mycket stor vikt vid sitt utseende och sin skepnad när hon är i hans närvaro. Likaså skall hon bry sig om och lägga vikt vid att uppfylla hans befallning, önskan och behov.

Dessvärre bryr sig många kvinnor endast om att snygga till sig och försköna sig när de lämnar hemmet för festligheter, samlingar och dylikt. Men när maken kommer hem står hon där i dåliga kläder och stinker. Hennes hår är rufsigt och ovårdat. Hon har egenskaper som lockar honom från henne. Sedan chockas han alltid av att hon förskönar sig varje gång hon skall ut ur hemmet utan att ens få ta en tiondel av det. Hur skall en man vilja ha en kvinna som är på detta vis? Vilken typ av kärlek skall han ha till en kvinna som är på detta sätt? Detta bevisar kvinnans dumhet och nedsatta förstånd sett till äktenskapet och dess lycka.

Därtill finns det många kvinnor som är olydiga och trotsiga. De ignorerar makarna och vredgas. Det klagas mycket på deras beteende med makarna och andra. Den här kvinnan hämtar olycka, misär och svaghet till sitt eget hem och gräver bara sin egen grav.

Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er anländer på natten skall han inte komma hem till sin familj då.”

Han skall alltså inte överraska frun på natten. Varför inte? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Så att kvinnan vars make har varit frånvarande kan raka sig och att kvinnan med det rufsiga håret kan kamma sig.”

Här finns ett ädelt anspråk till kvinnan. Hon skall nämligen välkomna sin make med en fullkomlig renhet, ett vackert utseende och ett fint bemötande. Detta gäller i synnerhet om maken har varit frånvarande eller bortrest. Det fordrar att kvinnan förbereder sig och gör sig i ordning. Detta innefattar även ordningen och utseendet i hemmet. De troendes moder ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade kommit hem från en resa. Utav glömska hade jag täckt mitt draperi med bilder. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg det rev han sönder det och sade: ”Människorna som får det strängaste straffet på Domedagen är de som utmanar om Allâhs skapelse.” Vi gjorde en kudde eller flera kuddar av det.”1

Varför hade hon satt upp draperiet? Därför att hon ville att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle komma hem och hitta hemmet och henne i en fin skepnad.

Från denna hadîth lär vi oss att en kvinna skall ordna sitt hem och snygga till det på samma sätt som hon skall förbereda sig själv på ett fulländat sätt och bemöta sin make på ett fint sätt. Alla dessa egenskaper har profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah kommit med till kvinnan och den rättfärdiga hustrun.

Till det hör även det som at-Tabarânî rapporterade i ”al-Mu´djam al-Awsat” via Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skall jag inte berätta för er om era kvinnor i paradiset?”

Det vill säga hustrun som har berömvärda egenskaper och välsignade drag som berättigar henne till att vara i paradiset. Han fortsatte och sade:

”Varje kärleksfull och fertil kvinna som, när hon blir arg eller blir dåligt behandlad eller när hennes make blir arg, säger: ”Jag lägger min hand i din hand. Jag kommer inte att blunda förrän du är nöjd.” 2

Det vill säga att hon inte kommer att blunda, lägga sig för att sova eller bli glad förrän han är nöjd med henne.

Tyvärr finns det kvinnor som sover utan att bry sig om deras män är arga en natt, två nätter, tre nätter, tio nätter eller en hel månad. Det är som om det inte angår henne. Det är som om att hon inte kommer att stå framför Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och betala för dessa handlingar som hon gör.

1al-Bukhârî (5954) och Muslim (2107).

2at-Tabarânî (1743). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (3380).