05. Den kloke och gudsfruktan

1 – Den kloke är ålagd att veta att klokheten har grenar av påbud och förbud som han måste ha kunskap om och tillämpa vid rätt tillfälle för att skilja sig från lekmännen.

2 – Klokhetens första gren är ständig gudsfruktan och korrigering av själen. Den som korrigerar sitt inre, kommer att få sitt yttre korrigerat av Allâh. Den som förstör sitt inre, kommer att få sitt yttre förstört av Allâh.

3 – Mâlik bin Dînâr sade:

”Gör affärer med lydnad till Allâh så vinner du utan några varor.”

4 – Lydnadens pelare i det här livet ligger i att förbättra sitt inre och undvika det som förstör det.

5 – Den kloke är ålagd att bry sig om sitt inre och vakta sitt hjärta i alla fall. Hjärtat förstörs först när tiderna smutsas ned och njutningarna förstörs.

6 – Mâlik bin Dînâr sade:

”Hjärtat utan sorg rivs som huset utan invånare. De frommas hjärtan kokar av goda handlingar. Syndarnas hjärtan kokar av synderna. Allâh ser vad ni tänker på. Titta därför vad ni tänker på – må Allâh förbarma Sig över er.”

7 – al-Hasan al-Basrî sade:

”Ni står här och väntar på att er tid skall komma. När ni dör får ni reda på meddelandet. Ta därför från det som ni har för det som väntar er.”

8 – Den kloke är ålagd att ta från det som han har av gudsfruktan och de goda handlingarna för det som väntar honom genom att korrigera sitt inre och förkasta allt som förstör lydnaden.

9 – Khâlid ar-Rib´î sade:

”Luqmân var en abessinsk slav och snickare. En dag befallde hans ägare honom att slakta ett lamm och sade: ”Ge mig lammets två bästa kroppsdelar.” Luqmân kom då med tungan och hjärtat. Efter ett par dagar befallde hans ägare honom att slakta ännu ett lamm och sade: ”Ge mig lammets två värsta kroppsdelar.” Då gav han honom tungan och hjärtat. Därpå sade ägaren: ”När jag sade till dig att hämta de bästa kroppsdelarna kom du med tungan och hjärtat och när jag sade till dig att hämta de värsta kroppsdelarna kom du med tungan och hjärtat.” Då sade Luqmân: ”Om de är bra är de bäst och om de är dåliga är de värst.”

Sâlih bin Hassân sade:

”Jag kom in till ´Umar bin ´Abdil-´Azîz och hörde honom säga: ”Tjänaren fruktar inte Allâh förrän han njuter av underkastelsen.”

10 – Den kloke rannsakar sitt hjärta under tidens lopp, håller sig borta från alla förbud, utför olika typer av det befallda och är på sin vakt när han blir uttråkad. En person kommer dock inte att leva upp till allt detta som vi har nämnt förrän han verkligen försäkrar sig om sina handlingar.