Ahmad an-Nadjmî svarar Ibn Djibrîn 4

Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Källa: Radd-ul-Djawâb, sid. 15-22

Du säger i ditt brev:

”För fyrtio år sedan fick jag nyheter om honom från förträffliga lärda som Shaykh ´Abdur-Razzâq ´Afîfî, Shaykh ´Abdur-Rahmân ad-Dawsarî, Shaykh ´Abdullâh bin Humayd, Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz och deras jämlikar. De kände honom personligen och prisade hans kall. De nämnde hans goda frukter. De undersökte hans underrättelser…”

Först och främst frågade du dessa Mashâyikh innan de kände till hans tillstånd.

För det andra utspelade sig detta förmodligen då man endast hade en allmän uppfattning om hans kall. Det är något många människor kan luras av än idag. De känner inte till denna metodik väl då de inte har läst om den.

För det tredje var de tysta för att de inte kände till hans fel. I detta fall skall man med all rätt vara tyst.

För det fjärde har många av hans metodiks fel dykt upp och den som har memorerat är ett bevis mot den som inte har memorerat. Denna princip är välkänd bland Muhaddithûn och den är obligatorisk att implementera i detta fall.

För det femte är Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz fortfarande levande. Det råder inga tvivel om att han vet vad de består av. Han blev ställd följande fråga:

”al-Ikhwân al-Muslimûn har sedan en tid tillbaka varit i Saudiarabien. De har blivit aktiva bland studenterna. Vad anser ni om denna rörelse och hur mycket stämmer den överens med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik?”

Han svarade:

”al-Ikhwân al-Muslimûn kritiseras av de största lärda då de inte lägger ned någon energi på att kalla till Tawhîd och fördöma avguderi och innovationer. De har särskilda tillvägagångssätt vilkas status dras ned av att de inte kallar till Allâh och den sanna läran som Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah har. al-Ikhwân al-Muslimûn måste ägna sig åt att kalla utmed Salafiyyah och kalla till Allâh och fördöma gravdyrkan, tendenser till döda, hjälpsökning av lik som al-Husayn, al-Badawî och andra. Detta ville jag framföra.”[1]

Käre broder i islam! Såg du vad Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz sade? Varför säger du inte det han säger om al-Ikhwân al-Muslimûns kall och de motstridigheter av Salafs metodik som det består av?

Angående de andra Mashâyikh som du nämnde utöver Shaykh ´Abdul-´Azîz, är de lurade som du om de nu verkligen har nämnt hans goda frukter. Från ditt tal framgår det som om att du är övertygad om att han hade goda frukter. Därför har jag ett par frågor till dig som jag skulle vilja att du svarar ärligt på:

1 – Hör det till hans goda frukter att han var tyst om avguderiet som gjordes av människorna vid gravarna i Egypten utan att fördöma det?

2 – Hör det till hans goda frukter att han grundade ett partiväsen och lämnade efter sig det för att ytterligare splittra samfundet?

3 – Hör det till hans goda frukter att kalla till kalifatet istället för Tawhîd som sändebuden kallade till?

4 – Hör det till hans goda frukter att få människorna att hata makthavarna och de lärda för att störta de nuvarande länderna för att, vilket de hävdar, grunda ett kalifat?

5 – Hör det till hans goda frukter att hitta på brister hos makthavarna och de lärda, vilket hans anhängare gör, och påstå att de inte är lämpliga till att ha makten och att de lärda endast är dem till lags?

6 – Hör det till hans goda frukter att lura folket och låta dem kalla till islam när de är okunniga?

7 – Hör det till hans goda frukter att ålägga tro och lydnad till sig själv och lämna makthavarna?

8 – Hör det till hans goda frukter att han manade till att Shî´ah och Ahl-us-Sunnah närmar sig varandra? Det betyder att varje grupp skall trappa ned från några av sina läror så att de kommer varandra närmare.

9 – Hör det till hans goda frukter att han påstod att Salaf inte visste vad Allâhs egenskaper betyder?

10 – Hör det till hans goda frukter att säga att det inte finns någon religiös fientlighet mellan oss och judarna? Detta betyder ju att de är våra bröder.

11 – Hör det till hans goda frukter att säga att vi samarbetar om det vi är överens om och ursäktar varandra inom det vi är oense om? Detta innebär en avskaffning av att påbjuda det goda och förbjuda det onda som Allâh beskrev de troende med och prisade dem för:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ

”Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Allâh.” [2]

12 – Hör det till hans goda frukter att samla alla trosläror som Ahl-us-Sunnah, Shî´ah, Sûfiyyah, Djahmiyyah, Mu´tazilah och så vidare och påstå att de alla är bröder för att de vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud även om de nollställer denna trosbekännelse?

13 – Hör det till hans goda frukter att återuppliva innovationer som Mawlid och liknande?

14 – Hör det till hans goda frukter att han sade att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer till deras fester och välsignar dem och förlåter de närvarandes synder?

15 – Hör det till hans goda frukter att han var dränkt i Sûfiyyah, älskade den och sympatiserade med den?

16 – Hör det till hans goda frukter att han begränsade islam till tjugo punkter och lät dem utgöra en föreskrift åt sina anhängare?

17 – Hör det till hans goda frukter att han lät löftet om tro och lydnad bestå av tio villkor som saknar grund i Allâhs bok och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah?

18 – Hör det till hans goda frukter när han lät lydnad utgöra ett av villkoren och sade:

”Med lydnad menar jag underkastelse av beordringar och frivilliga implementeringar av dem under svåra och lätta tider. Detta beror på att kallets stadier är tre… Det andra stadiet är formandet. Här är kallets struktur utmed ren Sûfiyyah när det kommer till det själsliga och militär när det kommer till det praktiska.”?[3]

Det är dock endast obligatoriskt att lyssna till och lyda makthavaren om två villkor uppfylls:

  1. Att handlingen är tillåten. Det är inte tillåtet att lyda någon inom det som innebär olydnad mot Allâh.
  2. Att tjänaren klarar av det.

19 – Hör det till hans goda frukter att han närvarade vid Zaynabs grav i samband med det muslimska nyåret utan att nämna något om det befintliga avguderiet? Faktum är att han befallde de närvarande att rena sig själva och sina hjärtan från hat och illvilja.

20 – Hör det till hans goda frukter att låta kristna kopter vara med hans organisation och stödja hans kall? Anses man kalla till islam om man handlar på det viset?

21 – Hör det till hans goda frukter att han höll i festen för Muhammad ´Uthmân al-Marghanî som var känd för att tro på Wahdat-ul-Wudjûd? Han prisade honom och sade under festen:

”Vi, al-Ikhwân, har ren kärlek och väldig respekt till Marghaniyyahs ledare.”

22 – Hör det till hans goda frukter att han begav sig till en fest natten till den förste Rabî´-ul-Awwal och stannade där till och med den tolfte och sjöng sånger som bestod av större avguderi:

”Allâh, sänd frid över ljuset (dvs. profeten) som Du låtit komma till skapelserna och överglänst solen och månen med. Denna älskling (dvs. profeten) har med sina älskade närvarat och förlåtit var och en för vad som hänt.”?
23 – Hör det till hans goda frukter att han promenerade tre timmar fram och tre timmar tillbaka för att besöka siarnas gravar från Hassâfiyyah och Shâdhiliyyah? Om någon vill då säga att det var ett gravbesök utmed Sunnah, säger jag att det inte är tillåtet att resa till gravar.

24 – Hör det till hans goda frukter att han sjöng sånger som bestod av klar och tydlig Wahdat-ul-Wudjûd:

”Allâh! Säg och lämna existensen och det den består av. Om du har förstått, inser du att inget utom Allâh existerar, varken specifikt och generellt.”?
25 – Hör det till hans goda frukter att anse att Tawassul via rättfärdiga människors status, som är en av de största orsakerna bakom avguderiet, är en förgreningsfråga?

Shaykh! Jag frågar dig om dessa frågor stämmer överens med religionen eller inte?

Är Hasan al-Bannâs heder viktigare än försvar av religionen?

Är personen som visar sanningen för människorna och försvarar trosläran misstagen och brottslig? Förtjänar han att fördömas och klandras och avrådas från att trycka boken?

[1] al-Madjallah/ash-Shaykh Ibn Bâz: Lastu muta´assiban…

[2] 3:110

[3] Madjmû´-ur-Rasâ’il/at-Ta´âlîm, sid. 268.