04 – Världens lärda har inte kritiserat Qutb

Du påstår:

”Jag blev ledsen över att världens muslimska lärda inte har lagt märke till dessa dödliga fel. Hur kan man kombinera detta med att hans böcker är utspridda världen över? Alla drar nytta av dem och till och med du i vissa av dina böcker.”

De lärda består av två typer; Ahl-us-Sunnah och Ahl-ul-Bid´ah.

Vad gäller Ahl-us-Sunnah – och det är de som man tar hänsyn till – så verkar det som om de varken har läst dem eller dragit nytta av dem.

Du sade själv till mig att du hade fått ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” i present i gymnasium och att du inte kunde läsa den. Således lade du den i bokhyllan. Där har den legat till dess att du berättade detta för mig. Och i dessa papperslappar säger du:

”Jag ber om ursäkt för mitt sena svar. Även om den här mannens böcker är utspridda bland människorna, så har jag tidigare inte lagt ned någon vikt vid att läsa dem.”1

Varför har du inte lagt ned någon vikt vid Sayyid Qutbs böcker när du är en ambitiös man? Varför ligger  ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” orörd i bokhyllan? Varför lägger du inte ned minsta lilla vikt vid den? Det måste finnas orsaker och tros- och metodikrelaterade hinder bakom det och därtill ett märkligt tillvägagångssätt som skakar om läsarens sinne. Därför borde du jämföra Ahl-us-Sunnahs lärda med dig själv och föreställa dig att de inte har läst den på samma sätt som du själv inte har läst den på grund av samma orsaker då lika barn leka bäst. Måhända de har andra orsaker som hans okunnighet och villfarelse. Till följd därav har de ignorerat hans böcker. Om de hade läst dem, skulle de ha insett deras dödliga fel och varnat människorna för dem. 

1 Sid. 4