04. Varför gör inte al-Qâ´idahs ledare självmordsattentat?

De omnämnda katastroferna beror på att Satan har förskönat för dem och deras dumma anhängare sabotage och fördärv och gett dem avsmak av goda handlingar och förbättring. Därför är deras ondska kopiös medan deras godhet är knapp. De säger att självmordsattentat är martyrium och ignorerar Allâhs ord:

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ

”Döda inte er själva.”1

De ignorerar det al-Bukhârî rapporterar från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Det fanns en man som levde innan er som blev sårad. Han tog en kniv och skar sig i handen. Han förblödde så att han dog. Då sade Allâh (´azza wa djall): ”Min tjänare utmanade Mig om sig själv. Jag har förbjudit paradiset för honom.”2

De ignorerar det al-Bukhârî och Muslim rapporterar från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Den som dödar sig själv med ett järn, kommer att ha sitt järn i handen som han kommer att hugga sig själv med i magen i helvetets eld och där kommer han att förbli i evig tid. Den som dödar sig själv med gift, kommer att ha sitt gift i handen som han kommer att känna av i helvetets eld och där kommer han att förbli i evig tid. Den som kastar sig själv från ett berg och dör, kommer att kastas i helvetets eld och där kommer han att förbli i evig tid.”3

Dessa texter utgör ett gravt hot mot den som tar sitt eget liv eller någon annans liv som är förbjudet att släcka. Föreskriften förbjuder alla myndiga, män som kvinnor, att ta sina egna liv. Ty det är inte de som äger sina liv. Det är Allâh som äger dem. Det är Han som har befallt att de skall renas och hedras med goda handlingar så att personerna belönas väl på Domedagen. Likaså har Han, som sagt, förbjudit att förbjudna liv släcks.

Ni som manar till självmordsattentat och kallar dem för martyrium för Allâhs sak! Hur kommer det sig att ni själva inte gör dessa vidriga handlingar som ni har befallt de dumma att göra? Hur kommer det sig att ni själva inte behagas av att utgöra ett gott exempel och de första initiativtagarna i det som ni manar människorna till? Ni hävdar ju bestämt att den som gör dessa handlingar får martyrium och att dess utövare får martyrernas nivå. Så dåligt ni dömer! Era handlingar är värdelösa! Varför vänder ni den klara sanningen ryggen för det värsta fördärvet på jorden och påstår därtill att ni är reformatorer?

14:29

2al-Bukhârî (3276).

3al-Bukhârî (5442) och Muslim (109).