4. Vad anser ni om Allâhs höghet över skapelsen och resning över tronen?

Fråga 4: Vad anser ni om Allâhs höghet över skapelsen och resning över tronen?

Svar: Vi känner vår Herre som den Höge på alla möjliga sätt:

1 – Höghet med essens.

2 – Höghet med status och egenskaper.

3 – Höghet med styrka.

Han är frånskild från Sin skapelse och Han har rest Sig över Sin tron liksom Han har beskrivit för oss.

Resningen är känd. Dess beskaffenhet är okänd. Han har berättat för oss att Han har rest Sig utan att berätta för oss hur Han har gjort det.

Vi är ålagda att tro på allt som Han har berättat för oss i Sin skrift och via Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att addera eller subtrahera.