04. Tron och kunskapen kommer att få fäste i Shâm

18 – ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag såg som om Skriftens pelare drogs ut nedifrån min kudde. Jag följde den med blicken och såg att det var ett strålande ljus som färdades mot Shâm. När prövningarna äger rum kommer tron att vara i Shâm.”

Rapporterad av al-Hâkim som sade:

”Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

19 – Imâm Ahmad och an-Nasâ’î rapporterade via Salamah bin Nufayl som hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Det kommer alltid att finnas en grupp från mitt samfund som kommer att råda över människorna. Allâh kommer att vilseleda en grupp människors hjärtan så att de börjar kriga mot dem. De kommer att vara i det tillståndet till dess att Allâhs befallning kommer. Grunden till de troendes hem är Shâm.”

20 – Hâfidh Abûl-Qâsim rapporterade med sin berättarkedja via Abûd-Dardâ’ att han var i Damaskus och att Mu´âwiyah bad honom återvända till Hims. Då sade han:

”Mu´âwiyah! Befaller du mig att lämna det islamiska landets grund?”

21 – ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att komma en tid då det inte finns en troende utan att han sluter sig till Shâm.”

Rapporterad av Abûl-Qâsim ad-Dimashqî i ”at-Târîkh” som sade:

”Den rapporteras av Ibn-ul-Mubârak, Ibn Mahdî, Qabîsah och Abû Hudhayfah via Sufyân. Det mest autentiska är att detta uttalande är ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs ord.”

22 – al-Mas´ûdî rapporterade via al-Qâsim bin ´Abdir-Rahmân som sade:

”Eufrat utvidgades på ´Abdullâh bin Mas´ûds tid, något människorna inte tyckte om. Ibn Mas´ûd sade: ”Människor! Ogilla inte utvidgningen. Snart kommer man vilja fylla ett fat med dess vatten utan att hitta något. Så kommer det att vara när varje vatten återvänder till sin källa och resten av de troende är i Shâm.”

23 – Ibn ´Umar sade:

”Det kommer att komma en tid då det inte finns en troende utan att han är i Shâm.”

24 – ´Abdur-Rahmân bin Yazîd bin Djâbir sade:

”Det brukade sägas ”Den som vill ha kunskap skall flytta till Dârayyâ mellan ´Ans och Khawlân.”

25 – ´Atâ al-Khurâsânî sade:

”Jag har inte sett en större Faqîh än en person från Shâm.”

26 – Ibn-ul-Mubârak sade:

”Jag har bara kommit till Shâm för att inte vara i behov av Kûfahs hadîther.”

27 – I början nämnde vi profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth som tolkade drömmen som att Qur’ânen kommer att få fäste i Shâm via maktinnehavet. Qur’ânen kommer att råda via en makt som kommer att stödja den. Den som motstrider den kommer att bekämpas. Allâh enade bådadera när Han sade:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

”Vi sände Våra sändebud med klara bevis [om sanningen] och med dem sände Vi Skriften och en Våg för att [hjälpa] människorna att handla rättvist. Och järnet, som har fruktansvärd styrka och som är människan till nytta, har Vi sänt ned så att Allâh kan veta vem som stödjer Honom och Hans sändebud i det dolda. Allâh är sannerligen stark och mäktig!”1

28 – Det rapporteras att Ibn ´Abbâs frågade Ka´b:

”Hur beskrivs profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Toran?” Han sade: ”Vi läser att Muhammad bin ´Abdillâh är född i Makkah. Han skall utvandra till Tâbah och hans makt kommer att vara i Shâm.”

Detta har rapporterats via många vägar från Ka´b.

157:25