04 – Synder leder till ensamhet med medmänniskorna

Synderna leder till en ensamhet som tar plats mellan syndaren och människorna och i synnerhet de fromma. Han känner en ensamhet gentemot dem. Ju starkare ensamheten blir, desto längre bort hamnar han från deras sittningar, berövas deras nytta och närmar sig Satans grupp lika mycket som han går bort från Allâhs grupp. Denna ensamhet kan växa till sig så pass, att den börjar råda och tar plats mellan honom och hans hustru, barn, släktingar och sig själv. Därför ser du hur han känner sig främmande med sig själv. Vissa av Salaf sade:

”När jag är olydig mot Allâh ser jag min karaktär i mitt riddjur och min hustru.”