04 – Livets tredje fas

Denna tid är resten av ungdomen och själen attraheras fortfarande till lustar. Häri är kampen också fin, även om åldern drar ned på viljan till nonsens.

Medelåldermannen skall nöja sig med det gråa hårets ljus som har lyst upp resans väg åt honom. Han skall behandla den resterande attraktionen till lusten på ett vinnande sätt, men inte lika vinnande som ungdomen. ash-Shâfi´î (rahimahullâh) sade om personen som hade samlag med sin hustru under hennes månadsperiod:

”Han skall sona ett guldmynt om det skedde i början av månadsperioden och ett halvt guldmynt om om det skedde i slutet av månadsperioden.”

Detta beror på att han nyligen har haft samlag innan månadsperioden och därför ursäktas han inte till skillnad från personen som har väntat en längre tid på samlaget då han har samlag med henne på slutet av månadsperioden. Därför får han sona mindre.