04 – Handling utmed kunskapen

Den andra: Handling utmed kunskapen


FÖRKLARING

 

Att man handlar enligt den – Handlingar som fordras av denna kännedom. Däribland att tro på Allâh, lyda Honom, underkasta sig Hans beordringar och undvika Hans förbud från de särskilda och transitiva typerna av dyrkan. Exempel på särskild dyrkan är förrättningen av bönen, fastan och vallfärden medan transitiv dyrkan är exempelvis att påbjuda rätt, förbjuda orätt och kämpa för Allâhs sak.

Handling är kunskapens frukter och resultat. Den som då handlar utan kunskap, tar liknelsen av de kristna, medan den som har kunskap utan att handla, tar liknelsen av judarna.