04. Den rättfärdiga hustruns relation till Satan

En annan egenskap som den rättfärdiga hustrun skall ha är att hon aktar sig för den fördömde Satan. Satans uppgift i det här livet är förstörelse. Han förstör religionen, karaktären, förhållanden, samlevnaden, brödraskapet och allting annat som består av godhet. Varje dag skickar han sändebud och soldater för att fullborda uppgiften. Fundera över hadîthen i Muslims ”as-Sahîh” som rapporteras via Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Iblîs placerar sin tron på vattnet. Därefter skickar han iväg sina bataljoner. Den som har den närmsta positionen till honom är den som har den största prövningen. När en av dem kommer till honom frågar han honom vad han har gjort. När han säger vad han har gjort, säger han: ”Du har inte gjort något.” När en annan kommer och säger: ”Jag lät inte honom vara förrän jag fick honom att skilja sig från sin hustru” tar han honom till sig och säger till honom: ”Så bra du är!”1

Han skickar alltså iväg soldater och sändebud för att förstöra. Den som kommer honom närmast är den som orsakar de största problemen mellan människorna. al-A´mash sade att Satan kramar om och tar till sig soldaten som skiljer mellan kvinnan och hennes make.

Den rättfärdiga hustrun måste begripa och förstå detta faktum. Det måste även maken göra. Båda måste begripa att det finns en dold fiende. Han ser dig, men du kan inte se honom. Han rinner i dig som blodet i ådrorna. Han spottar och viskar. Han konspirerar och smider planer. Han gör allt det utan att du ser honom. Han intalar ditt hjärta och hennes hjärta. Han kommer med misstankar som leder till fientligheter. Han har många sätt att verka på.

Således har Sunnah kommit med föreskrifter som skyddar människan från Satan när man kommer in i sitt hem, har samlag, äter, blir arg och alla andra frågor i vilka människorna är i behov av att skyddas mot Satan så att han inte kan ha någon andel i människornas familjer, hem och avkommor. Därför måste han skydda sig själv med välsignade böner, den ädla Qur’ânen, rapporterade tillbedjan och en ständig lydnad och dyrkan till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).

Den rättfärdiga hustrun skall alltså hålla sig borta från Satans konspirationer och planer som han kastar in i själarna och som förstör relationer och river familjelivet.

Hur många familjer och hem har inte splittrats för alltid för att man lydde Satan och följde hans viskningar? Om var och en bad om Allâhs skydd mot den fördömde Satan och undvek hans konspirationer och viskningar skulle inget av de omnämnda och splittringen ägt rum.

Hur många hem har inte splittrats för att Satan har lytts? Därpå beger sig denna djävul till Iblîs för att komma honom närmare när han berättar för honom hur han har splittrat två makar.

Det finns en nyttig sak du bör observera. Den här dolda fienden som ser dig och som du inte kan se har mycket erfarenhet. När det talas i dag om vissa företags anställda och deras erfarenhet handlar det som mest om femtio eller sextio års erfarenhet. Satans erfarenhet av att vilseleda, locka från Allâhs väg och sprida fientligheter är tusentals år. Hur många människor har inte dött och begravts efter att ha varit Satans fångar och fallit i hans förstörelse och vilseledning? Därför måste det muslimska hushållet skydda sig och hålla sig borta från den fördömde Satan.

1Muslim (2813).