03. Orsakerna bakom Ibn Lâdins och hans anhängares avvikelse

al-Qâ´idahs ledare Ibn Lâdin och hans grupp som adh-Dhawâhirî och den i Iraks prövningar stupade Abû Mus´ab az-Zarqâwî och hans vänner som Muhammad al-Mas´arî och Sa´d al-Faqîh som lever i de otrogna och syndiga länderna kallar självmordsattentaten för martyrium och lovar dem som utför dem det martyren för Allâhs sak får. Så dåligt sagt och så dåligt dömt! Ty det motstrider den rena föreskriften som de ädla lärda talar utmed. Dessa lärda fruktar Allâh och tillskriver Allâh och Hans sändebud endast det som står i Qur’ânen och Sunnah utmed den korrekta förståelsen och inte utmed osunda tolkningar, vilket görs av Ibn Lâdin, Muhammad al-Mas´arî, Sa´d al-Faqîh och deras syndiga jämlikar. Dessa människor både säger och gör många saker och ting som är avvikande. De gör väldiga brott. Allt det beror antingen på deras fula okunnighet och uppenbara omedgörlighet eller också deras tydliga vidrighet och destruktiva hat som ägs av dem själva och dem som lyder dem och stödjer dem på alla djävulska sätt. De kommer att frågas om det på Domedagen då de kommer till Allâh och Han kommer att avlöna var och en rättvist.