03. Klokhetens kapital ligger i att känna till konsekvenserna i förväg

1 – Klokhetens kapital ligger i att känna till konsekvenserna i förväg.

2 – Det är obligatoriskt för den kloke att undvika tre saker som förstör klokheten snabbare än vad elden bränner torrt gräs; överdrivet skratt, för många falska förhoppningar och dålig bekräftelse.

3 – Den kloke erbjuder sin vän sitt liv och sin egendom, sin kännedom sin andel och sin närvaro, sin fiende sin rättvisa och fromhet och lekmännen sitt leende och sin hälsning.

4 – Den kloke tar endast hjälp av personen som han vet vill hjälpa honom. Han talar endast ut med personen som ser hans tal som en skatt så länge det inte rör sig om ett nödfall.

5 – Männens dygder ligger inte i deras egna påståenden. De ligger i att andra människor tillskriver dem männen. Den kloke bryr sig inte om det världsliga som han går miste om i förhållande till klokheten som han har fått.

6 – Den kloke respekteras utan pengar så som lejonet fruktas om det så skulle ligga ned.

7 – Den klokes tal är korrekt som den friska kroppen och den okunniges tal är motsägelsefullt som blandningarna i den sjuka kroppen.

8 – Även om den klokes tal är kortfattat, är det en stor dygd. Även om syndarens vidrighet är liten, är den en klar katastrof.

9 – Det hör till klokheten att försäkra sig innan man gör någon handling.

10 – Klokhetens sjukdom är egenkärleken. Den kloke är ålagd att härda med den dålige grannen, den dålige livskamraten och det dåliga umgänget. Han kommer inte att kunna undvika dem under livets lopp.