03. Dygden av lov och pris

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 24-28

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

6 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som säger:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير

”Det finns ingen sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han. Han har makt och pris och Han är kapabel till allt.”

hundra gånger om dagen belönas för att ha frigjort tio slavar, får hundra belöningar och blir av med hundra synder. Det kommer att skydda honom mot Satan resten av dagen till dess att det blir kväll. Ingen kommer att komma med något bättre än det bortsett från personen som säger det mer än han1.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

7 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som säger:

سبحان الله وبحمده

”Allâh är fri från brister och lov och pris tillkommer Honom.”

hundra gånger om dagen blir av med sina synder om de så skulle vara lika många som skummet på havet.”2

8 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns två ord som är lätta på tungan, tunga i vågen och älskade av den Nåderike:

سُبْحَانَ اللَّهِ ، وبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

”Allâh är fri från brister och lov och pris tillkommer Honom. Allâh, den Väldige, är fri från brister.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

9 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att jag säger:

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

”Allâh är fri från brister, lov och pris tillkommer Allâh, det finns ingen sann gud utom Allâh och Allâh är större.”

håller jag mer kärt än allt som solen går upp över.”

Rapporterad av Muslim.

10 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det mest älskade talet av Allâh (ta´âlâ) är fyra stycken och hur du än inleder det skadas du inte av det:

سبحان الله ، والحمدلله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر

”Fri är Allâh från brister. Lov och pris tillkommer Allâh. Det finns ingen sann gud utom Allâh. Allâh är större.”

Rapporterad av Muslim.

11 – Sa´d bin Abî Waqqâs (radhiya Allâhu ´anh) berättade:

”Medan vi var med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade han: “Vem av er klarar inte av att få tusen belöningar om dagen?” En man i sittningen frågade honom: ”Hur kan någon av oss få tusen belöningar?” Han sade: ”Han säger:

سبحان الله

”Fri är Allâh från brister”

hundra gånger. Då skrivs tusen belöningar ned eller också blir han av med tusen synder.”

Rapporterad av Muslim.

12 – De Troendes moder Djuwayriyah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick ut ur hennes hem tidigt på morgonen efter morgonbönen medan hon satt på sin böneplats. När han kom tillbaka på förmiddagen satt hon kvar på samma plats. Han sade: ”Har du inte rört på dig sedan jag lämnade dig?” Hon svarade: ”Nej.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Efter dig upprepade jag fyra fraser tre gånger. Om de hade vägts tillsammans med det som du har sagt i dag skulle de vägt mer än det:

سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته

”Fri är Allâh från brister lika många gånger som Hans skapelsers antal. Fri är Allâh från brister som Hans egna välbehag. Fri är Allâh från brister som Hans trons vikt. Fri är Allâh från brister som Hans ords antal.”

Rapporterad av Muslim.

13 – Sa´d bin Abî Waqqâs (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: “Allâhs sändebud! Lär mig några ord som jag kan säga.” Han sade: “Säg:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم

”Det finns ingen sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han. Allâh är verkligen större. Mycket lov tillkommer Allâh. Fri är Allâh, världarnas Herre, från brister. Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh, den Allsmäktige, den Allvise.”

Beduinen sade: ”Det är till min Herre. Vad är till mig?” Han svarade: ”Säg:

اللهم اغفر لي وارحمني واهدني و عافنى وارزقني

”Allâh! Förlåt mig, benåda mig, vägled mig, skona mig och försörj mig.”

Då beduinen hade gått sin väg sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Han fyllde sina händer med godhet.”

Rapporterad av Muslim.

14 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag träffade Ibrâhîm under Nattfärden. Han sade: ”Muhammad! Hälsa ditt samfund från mig och berätta för dem att paradiset har en ljuvlig jord och ett sött vatten och att dess mark är platt och att dess plantage är:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

”Fri är Allâh från brister, lov och pris tillkommer Allâh, det finns ingen sann gud utom Allâh och Allâh är större”.”

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade att hadîthen är god.

15 – Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till mig: ”Skall jag inte berätta för dig om en av paradisets skatter?” Jag sade: ”Jo, Allâhs sändebud.” Han sade: ”Säg:

لا حول ولا قوة إلا بالله

”Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh”.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

1Det vill säga all sorts lov och pris, sade Imâm an-Nawawî. Den som väljer att lova och prisa mer ska se till att inte hålla sig till ett eget begränsat antal, till skillnad från vad Sûfiyyah gör. Ingen autentisk erinring läses fler än hundra gånger, vilket jag har klargjort i “as-Sahîhah” (2762).

2Rapporterad av al-Bukhârî, at-Tirmidhî som autentiserade den och Muslim.