03. Den rättfärdiga hustruns relation till Allâh

Jag kommer att inleda med det som nämns om den rättfärdiga hustruns egenskaper i kapitlet an-Nisâ’:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ 

”Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Allâh] och döljer [för andra] det som Allâh har dolt.”1

I den här delen av versen ger Allâh en allomfattande beskrivning på alla förträffliga och ädla drag som den rättfärdiga kvinnan skall ha. Denna ädla och välsignade text visar oss att den rättfärdiga hustrun besitter två egenskaper:

Den första egenskapen handlar om hennes relation till Herren.

Den andra egenskapen handlar om hennes relation med maken.

Hennes relation med Herren framgår i Allâhs (subhânah) ord:

قَانِتَاتٌ

”… förrättar ödmjukt sin andakt…”

Det innebär att hon ständigt lyder Allâh, slår vakt om dyrkan och lydnaden till Allâh, lägger ned vikt vid islams plikter och låter bli att försumma dem. Allt det hamnar under Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) ord:

قَانِتَاتٌ

”… förrättar ödmjukt sin andakt…”

Den andra delen i Hans (subhânahu wa ta´âlâ) ord är:

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ

”… och döljer [för andra] det som Allâh har dolt.”

Det betyder att hon slår vakt om sin makes rättighet i det dolda och det uppenbara. Hon slår vakt om hans rättighet sett till hans egendom, sängkammare, rättigheter och skyldigheter:

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ

”… och döljer [för andra] det som Allâh har dolt.”

Det är dock tack vare Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) framgång som hon lyckas leva upp till denna egenskap. Det är Han som underlättar det för henne. Därför sade Han:

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ

”… och döljer [för andra] det som Allâh har dolt.”

Det vill säga att hon inte lyckas göra det för att det är hon som är lämpad, duktig, skarpsynt och smart, utan för att det är Allâh som låter henne göra det och underlättar det för henne. Detta påminner oss om det som jag nämnde tidigare, nämligen att godheten och rättfärdigheten beror på Allâhs framgång, underlättnad och hjälp.

I Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) ord:

قَانِتَاتٌ

”… förrättar ödmjukt sin andakt…”

hamnar kvinnan som slår vakt om islams plikter. Det finns flera hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som har rapporterats kring det ämnet. Bland annat har Ibn Hibbân rapporterat i sin ”as-Sahîh” via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om kvinnan ber sina fem [böner], fastar sin månad, skyddar sin kyskhet och lyder sin make, träder hon in i paradiset genom vilken dörr hon än vill.”

Imâm Ahmad rapporterade i sin ”al-Musnad” via ´Abdur-Rahmân bin ´Awf (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om kvinnan ber sina fem [böner], fastar sin månad, skyddar sin kyskhet och lyder sin make, sägs det till henne: ”Träd in i paradiset genom vilken dörr du än vill.”

Det är bara att gratulera den muslimska kvinnan för detta ädla löfte och denna allomfattande dygd och godhet som Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har lovat henne. Det rör sig om fyra handlingar som hon kan räkna på sin ena hands fingrar och inte båda. Om hon lever upp till fyra handlingar sägs det till henne på Domedagen:

”Träd in i paradiset genom vilken dörr du än vill.”

Bör inte kvinnan som önskar sig själv väl att lägga ned vikt vid och bry sig dessa egenskaper och drag och slå vakt om dessa handlingar? Hon skall slå vakt om sin bön, fasta, kyskhet och makes rättigheter för att vinna detta välsignade löfte och denna allomfattande dygd och godhet så att det kan sägas till henne på Domedagen:

”Träd in i paradiset genom vilken dörr du än vill.”

Grunden till kvinnans rättfärdighet ligger i hennes rättfärdighet gentemot hennes Herre då hon lyder Honom, kommer Honom nära och slår vakt om Hans dyrkan. Denna rättfärdighet och rättframhet är hemligheten bakom hennes lycka, triumf och framgång i hennes liv inklusive äktenskap, rättfärdiga barn och avkomma och välsignade och bekväma välmående.

Därför är det av vikt för den som vill sig själv väl och för förmyndarna som vill sina döttrar väl att uppfostra kvinnorna utmed rättfärdighet, rättframhet, ständig dyrkan, islams plikter och i synnerhet de fem bönerna och fastan i Ramadhân och ett avståndstagande från allting som påverkar kvinnans kyskhet och heder. Det är det som förklaras i hadîthen:

”… skyddar sin kyskhet…”

Den bevarade kyskheten krävs både av henne och hennes förmyndare som skall stänga igen alla dörrar till det som förstör den, leder till ondska och medför synder. Detta är en väldigt stor sak som varenda en som önskar sig väl skall se till att växa upp med. Hon skall se till att alltid lyda, dyrka och närma sig Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) med bra och rättfärdiga ord och handlingar som behagar Honom. Om Allâh skänker henne en duglig och lämplig make skall hon frukta Allâh sett till makens rättigheter från äktenskapets allra första början.

Detta åligger att vi påminner om en fråga vars fel har blivit utspritt och utbrett. Det rör sig nämligen om slöseriet som äger rum under bröllopsnatten och bröllopet. Detta slöseriets fara är stor och dess skada är väldig. Många kvinnor fokuserar sig på det ytliga och andra jämlika kvinnor när de skall gifta sig. De tittar på vad andra kvinnor har gjort på olika bröllop. De resonerar på det sättet och till följd därav blir slöseriet ett faktum. Det slösas mycket och pengar kastas bort i onödan. Därtill kan även synder äga rum. Sålunda blir denna början och inledning på äktenskapet ett skäl till en bristande välsignelse och godhet.

Så är inte fallet om kvinnan och hennes familj håller sig borta från det, undviker slöseri och synder och låter utgifterna vara enkla utan slöseri. I detta fall kommer godheten och välsignelsen att uppnås. Det finns en autentisk hadîth i Abû Dâwûds ”as-Sunan” som rapporteras via ´Uqbah bin ´Âmir som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det bästa äktenskapet är det enklaste.”

I en annan hadîth sägs det:

”De mest välsignade kvinnorna är de som är enklast att försörja.”

De bästa kvinnorna är alltså de enklaste.

Därför skall kvinnan och hennes föräldrar se till att äktenskapet och giftermålet blir underlättade och inte försvårade, ödmjuka och inte arroganta, behagliga och lugna och inte slösaktiga och extravaganta. Allt detta påverkar äktenskapslivet på gott och ont.

Om giftermålet är enkelt och består av underlättnad och avhållsamhet från slöseri, är det benäget till välsignelse och godhet.

Om giftermålet är slösaktigt, påkostat och syndigt, är några av de största skälen till en avsaknad välsignelse ett faktum och skydd sökes hos Allâh.

14:34