Ahmad an-Nadjmî svarar Ibn Djibrîn 2

Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Källa: Radd-ul-Djawâb, sid. 6-13

Du säger i ditt brev:

”Jag gladdes över denna motiverande rubrik som fick mig att vilja läsa hela boken. I början fann jag nyttiga ämnen om att kalla till Tawhîd och kallets metodiker.

När jag kom till det nionde kapitlet, fann jag något jag inte hade förväntat mig att ni skulle göra. Det rör sig nämligen om ert förtal av Hasan al-Bannâs person.”

1 – Allâh vet att jag inte avser någons heder, varken Hasan al-Bannâs eller någon annans. Jag vet att rättigheterna kommer att tagas på Domedagen utmed goda och dåliga handlingar.

2 – Ni vet att det är tillåtet att nämna en persons dåliga sidor om det finns någon nytta av det. Det hör till tillåtet baktal. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Fâtimah bint Qays då hon bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om råd om vem hon skulle gifta sig med. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Vad gäller Mu´âwiyah så är han pank och har inga pengar. Vad gäller Abû Djahm, så slår han kvinnor. Gift dig med Usâmah bin Zayd.”

3 – Ni vet att Muhaddithûn talade om rapporterare i kedjorna på ett som fodrar att deras rapporteringar avvisas eller försvagas. De sade att vissa är lögnare, påhittare, försumliga och så vidare. De talade på detta vis utav råd till Allâh, Hans sändebud, muslimerna och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah så att inget obehörigt kommer in i den.

4 – Du säger själv i din bok ”Akhbâr-ul-Âhâd” (sid. 30):

”Man skall undersöka rapporterarnas tillstånd och forska kring deras position inom hadîth och kompetens. De lärda talade om dem utav råd till samfundet då de tog på sig ansvaret att framföra en del av religionen som innehar en dom. De specificerade det generella förbudet av baktal då det finns nytta för hela samfundet.”

Detta är helt korrekt.

5 – Tänk dig vad som fick mig att avvisa denna man som dog när jag bara var ett barn. Han har inte spillt mitt blod. Han har inte vanhedrat mig. Han har inte tagit min egendom. Vad är det som får mig att varna för honom när han inte har gjort mig något? Om jag har förtalat honom utan att han har gjort mig något och utan att någon religiös fördel finns i det, så har jag behandlat honom orättvist och Allâh kommer att ta från mig och ge till honom.

6 – Idag har vi satts på prövning med olika metodiker inom Da´wah. De har kommit till oss från utlandet. De tar lätt på större avguderi. De tar lätt på Tawhîd och innovationer. Till de viktigaste och mest utspridda av dessa metodiker som sprider det största fördärvet och den värsta förstörelsen är al-Ikhwân al-Muslimûns metodik. Den hjärntvättar ungdomarna som uppfostras däri. De gör dem till revolutionärer, Takfîriyyûn, terrorister och Khawâridj. Det finns många bevis för det. Till de viktigaste hör erkännandena från gärningsmännen bakom sprängattentatet i ´Ulayyâ i ar-Riyâdh som ´Abdul-´Azîz al-Mu´thim och hans kamrater. Detta fick mig att skriva om honom och hans parti innan detta sprängattentat.

7 – Du skrev:

”När jag kom till det nionde kapitlet, fann jag något jag inte hade förväntat mig att ni skulle göra. Det rör sig nämligen om ert förtal av Hasan al-Bannâs personlighet. Ni attackerar honom och tolkar hans ord felaktigt.”

a) Om du opartiskt hade läst hela boken, skulle du ha vetat att jag endast klargjorde hur denna metodik och dess grundare faller i fel som motstrider islams Sharî´ah och Salafs troslära. Han sade, vilket hans broder erkände och stoltserade med och det är utspritt i partiets böcker:

”Allâh! Säg och lämna existensen och det den består av. Om du har förstått, inser du att inget utom Allâh existerar, varken specifikt och generellt.”[1]

Om du då tycker att jag har misstolkat hans ord, ber jag dig förklara dem för mig utmed ett sätt som både Sharî´ahn och intellektet kan acceptera utan att falla i Wahdat-ul-Wudjûd.

b) Dessutom är det han som sjöng:

”Allâh, sänd frid över ljuset (dvs. profeten) som Du låtit komma till skapelserna och överglänst solen och månen med. Denna älskling (dvs. profeten)har med sina älskade närvarat och förlåtit var och en för vad som hänt.”

Kan du förklara dessa verser för mig på ett sätt som inte består av större avguderi när han säger:

”Denna älskling (dvs. profeten)har med sina älskade närvarat och förlåtit var och en för vad som hänt.”?

Kan du förklara dessa verser på ett annat sätt än lögn om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Sûfiyyahs lögn när de säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvarar under deras innoverade festlighet då de firar profetens födelsedag?

c) Kan du förklara för mig hans beröm över al-Marghanî som var känd för Wahdat-ul-Wudjûd med en förklaring som behagar Allâh, Hans sändebud och de troende utan att behagas av Wahdat-ul-Wudjûd och utan att prisa dess anhängare?

d) Kan du förklara för mig hans ord ”Det finns ingen religiös fientlighet mellan oss och judarna” med en förklaring som behagar Allâh, Hans sändebud och de troende utan att lirka med judarna och de kristna och utan att ljuga om Allâh, Hans sändebud och islam?

e) Kan du förklara för mig hans lektion vid Zaynabs grav i samband med firandet av det islamiska nyåret utan att nämna avguderi eller förbjuda det trots att han såg hur människor gick runt graven och bad den om något man endast ber Allâh? Kan du förklara detta för mig med en förklaring som behagar Allâh, Hans sändebud och de troende utan att behagas av större avguderi och tillåta det för sig och sin metodik?

f) Kan du förklara för mig hans promenader till ad-Dasûqîs och Sandjars gravar då han gick 20 km dit och 20 km tillbaka med en förklaring som behagar Allâh, Hans sändebud och de troende utan hedniska eller innoverade gravbesök?

g) Kan du förklara för mig hans kamp för att få Ahl-us-Sunnah och Râfidhah att närma sig med en förklaring som behagar Allâh, Hans sändebud och de troende utan okunnighet om Râfidhahs innovationer och villfarelser, eller bagatellisering av deras villfarelser, och på så sätt offra den islamiska läran för att behaga Râfidhah?

h) Kan du förklara för mig hans motsägelse när han säger att hans kall är Salafiyyah, hans väg är Sunnah och hans realia är Sûfiyyah? Är det möjligt att ena Sûfiyyah och Salafiyyah och Sûfiyyah och Sunnah? Det är som att ena eld och vatten!

i) Kan du förklara för mig de tio pelarna som hans tro och lydnad grundades på med en förklaring som behagar Allâh, Hans sändebud och de troende utan ett kall med en ny föreskrift?

j) Kan du förklara för mig hans ord när han säger att samtliga Salafs lära inom Egenskaperna är Tafwîdh med en förklaring som behagar Allâh, Hans sändebud och de troende utan okunnighet om Salafs lära inom Egenskaperna, eller lögn om dem, då vi vet att Salaf trodde på betydelserna utan att veta vad beskaffenheterna innebär?

Om du kan förklara dessa uttalanden med förklaringar som inte motstrider Sharî´ahn och språket, förtjänar jag att beröras av dina ord när du skrev att jag har misstolkat honom. Om du inte klarar av det, klargörs det att du har ljugit om mig.

Du skall veta att jag inte kommer att begära min rättighet från dig förrän vi står framför Allâh på Domedagen. Däremot vill jag att vi sätter Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz, Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh, Shaykh Sâlih bin Fawzân al-Fawzân, Shaykh ´Abdullâh al-Ghudayyân och Shaykh Sâlih al-Atram mellan oss så att de kan läsa det nionde kapitlet från början till slut. Om de då anser att jag har misstolkat al-Bannâs ord, får de fördöma mig. Och om de anser att det är personen som säger det har behandlat mig orättvist och ljugit om mig, får de fördöma honom.


  [1] Hasan al-Bannâ bi Aqlâm Talâmîdhih wa Mu´âsirîh, sidan 70-71.