02. Principerna bakom den rättfärdiga hustruns egenskaper

När vi talar om den rättfärdiga hustruns egenskaper och rättfärdigheten får vi inte ignorera en väldig princip som är en grundläggande princip för att uppnå rättfärdigheten, nämligen att rättfärdigheten kan inte uppnås utan två faktorer:

Den första faktorn är Allâhs (djalla wa ´alâ) framgång, vägledning, hjälp, underlättnad och välgång. Det är Allâh som vägleder. Det är endast Han som skänker framgång. Allt ligger i Hans (djalla wa ´alâ) hand. Allâh (ta´âlâ) sade:

 

مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

 

”Den som Allâh vägleder finner den rätta vägen, men för den som Han låter gå vilse kan du aldrig finna en hjälpare som leder honom rätt.”[1]

 

وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

 

”Allâh kallar till den eviga fredens boning och Han leder den till den raka vägen som vill [vägledas].”[2]

 

Vägledningen, rättfärdigheten och framgången ligger alltså i Hans hand. Det Han vill sker. Det Han inte vill sker inte.

 

Den andra faktorn är att människan själv strävar efter rättfärdigheten och tar sig an det som leder till den.

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kombinerade dessa två faktorer när han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i den autentiska hadîthen:

 

”Ivra efter det som gagnar dig och be Allâh om hjälp.”[3]

 

Betydelsen av ”Ivra efter det som gagnar dig…” är att ta till sig de nyttiga och gagnande tillvägagångssätten och medlen för att uppnå rättfärdighet och via dem uppnås vägledningen.

 

Betydelsen av ”… och be Allâh om hjälp” är att förlita sig på Honom, be om Hans hjälp och hoppas på att Han (subhânahu wa ta´âlâ) skänker dig framgång, välgång och stabilitet och att Han hjälper dig med att uppnå rättfärdigheten och upprättandet. Detta är en väldig princip som omfattar alla skapelser.

 

Det finns en annan princip som måste uppmärksammas, nämligen att grunden till rättfärdigheten, kunskapen om den och vägen till den är Allâhs skrift och Hans profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Således är det obligatoriskt för varenda en som påminner om och kallar till rättfärdighet och korrigering att grunda allt det på Allâhs (´azza wa djall) skrift och Hans ädla sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Allâh (ta´âlâ) säger om Qur’ânen:

 

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

 

”Denna Qur’ân leder till den rätta, den raka vägen.”[4]

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Sunnah och sin vägledning:

 

”Jag kommer att lämna två saker bland er. Ni kommer inte att gå vilse efter dem; Allâhs skrift och min Sunnah.”[5]

 

Baserat på det är vårt ämne den rättfärdiga hustruns egenskaper enligt Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Varje egenskap som nämns häri stöds av dess bevis i Allâhs skrift eller Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

 

Det finns en tredje princip som samtliga dyrkan, dygder och fullkomligheter vilar på, nämligen gudsfruktan. Gudsfruktan är grunden till dygderna, godheten och lyckan i de båda liven. Den muslimska kvinnan måste förstå att hon dyrkar Allâh och uppnår Hans välbehag och belöning när hon lever upp till de Sharî´ah-baserade etiketterna och besitter de förträffliga egenskaperna. Å andra sidan går hon miste om det beroende på hur mycket hon faller kort i dessa egenskaper. Detta kommer att nämnas ytterligare när ämnet kommer på tal.


[1]    18:17

[2]    10:25

[3]    Muslim (2664).

[4]    17:9

[5]    al-Hâkim (1/172). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (2937).