02. Några hadîther om boningen i Shâm

1 – ´Abdullâh bin Hawâlah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att sluta med att soldaterna kommer att rekryteras: soldater i Shâm, soldater i Jemen och soldater i Irak.” Ibn Hawâlah sade: ”Vem skall jag sluta mig till, Allâhs sändebud, om jag upplever det?” Han svarade: ”Håll dig till Shâm som är Allâhs bästa jord. Dit väljer Allâh ut Sina bästa tjänare. Om ni vägrar skall ni välja Jemen och dricka från dess källor. Allâh har tagit hand om Shâm och dess folk för mig.”

Rapporterad av Imâm Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Hibban i ”as-Sahîh” och al-Hâkim som sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”

Abû Hâtim ar-Râzî sade:

”Hadîthen är autentisk, god och främmande.”

Den har rapporterats via flera vägar. Jag har nämnt dem utförligt i ”Sharh at-Tirmidhî”.

2 – Imâm Ahmad, at-Tirmidhî och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” rapporterade via Ibn ´Umar som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att dyka upp en eld från Hadhramawt som kommer att föra människorna.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Vad befaller du oss?” Han svarade: ”Håll er till Shâm.”

Autentisk enligt at-Tirmidhî.

3 – Imâm Ahmad och at-Tirmidhî rapporterade via Bahz bin Hakîm som berättade att han sade:

”Allâhs sändebud! Varthän befaller du oss?” Han svarade: ”Dithän!” Han pekade mot Shâm och sade: ”Ni kommer att samlas till fots och på riddjur och ni kommer att släpas på era ansikten.”

I Imâm Ahmads formulering står det:

”Han pekade mot Shâm och sade: ”Där kommer ni att samlas.”

Även den är autentisk enligt at-Tirmidhî.

4 – Imâm Ahmad rapporterade via Abû Umâmah al-Bâhilî att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Håll er till Shâm.”

5 – Imâm Ahmad rapporterade via Abû Dharr som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vad skall du göra om du blir utkörd ur Madînah?” Jag sade: ”Då lever jag i lugn och ro och ger mig iväg så att jag kan vara en av Makkahs duvor.” Då sade han: ”Vad skall du göra om du blir utkörd ur Makkah?” Jag sade: ”Då lever jag i lugn och ro och beger mig till Shâm och det Heliga landet.” Då sade han: ”Vad skall du göra om du blir utkörd ur Shâm?” Jag sade: ”Jag svär vid Honom som har skickat dig med sanningen att jag då kommer att lägga mitt svärd på min axel.” Han sade: ”Eller något som är bättre än så? Lyssna och lyd om han så skulle vara en abessinsk slav.”