02. Klokhetens skönhet tar bort ansiktets fulhet

1 – Om en person har en fin klokhet och ett fult ansikte, avvärjer hans dygder ansiktets fulhet. Om en person har ett vackert ansikte och en nedsatt klokhet, avvärjer hans nedsättningar ansiktets skönhet.

2 – Den kloke skall inte oroa sig över att vara fattig. Den kloke kommer förhoppningsvis att bli rik. Inte heller skall man lita på att den rike, men okunniges, egendom skall förbli. Den klokes egendom är hans klokhet och goda handlingar.

3 – Klokhetens sjukdomar är arrogans, svåra prövningar och ett överdrivet bra välstånd. Om det blir för många prövningar, försvinner klokheten. Om han har det för bra, blir han bortskämd.

4 – Det är bättre att ha en klok fiende än en okunnig vän.

5 – Mu´âwiyah bin Qurrah sade:

”Det finns människor som vallfärdar, kämpar, ber och fastar. På Domedagen belönas de dock utmed sin klokhets värde.”

6 – al-Akkâf sade:

”Den kloke är inte orättvis. Den gudfruktige är inte orättvis.”

7 – Så som flit inte gagnar utan framgång och så som skönhet inte gagnar utan sötma och så som glädje inte gagnar utan trygghet, gagnar inte heller klokhet utan gudsfruktan eller minne utan handlingar. Så som glädjen är underordnad tryggheten och så som släktbandet är underordnat kärleken, är samtliga fina karaktärer underordnade klokheten.

8 – Den kloke talar inte förrän han blir tillfrågad. Han diskuterar inte mycket om hans ord inte accepteras. Han svarar inte snabbt förrän han har försäkrat sig.

9 – Den kloke nedvärderar ingen. Den som nedvärderar makthavaren förlorar sitt liv. Den som nedvärderar de gudfruktiga förlorar sin religion. Den som nedvärderar sina bröder förlorar sin karaktär. Den som nedvärderar en lekman lever farligt.

10 – Den kloke är väl medveten om sina egna brister. Den som inte ser sina egna brister ser inte andras dygder. Det värsta straffet en person kan få är att inte se sina egna brister. Den som inte känner till sina brister kommer inte heller att lämna dem. På samma sätt kommer man inte ta efter andras dygder om man inte känner till dem.