02. Ibn Lâdin glädjer hedningarna

Usâmah bin Lâdin och hans anhängare sår fördärv på jorden genom att döda människor som islam inte tillåter att dödas. De ödelägger egendomar och anläggningar. De terroriserar muslimer och andra människor som religionen ger säkerhet. Religionen har inte gett dem något tillstånd till det. Det sunda förnuftet har inte gett dem något bevis för det. De har bara fått muslimernas fiender att njuta. De har bara gett dem en anledning att skratta. De banar vägen för dem så att de kan förtala islams storhet och samtliga muslimers ära. Måtte de förgås! Så våghalsigt de förhåller sig till brott! Så sugna de är på synder och illgärningar!

Ibn Lâdin har förskönat för idioter och oerfarna ignoranter att ta sina egna liv. Handlingen är orättvis och förtryckande. Till följd därav dödar de sig själva och andra som varken religionen eller intellektet tillåter att dödas av muslimer och otrogna som har blivit lovade säkerhet och har pakt med muslimerna. Den som dödar människor ur dessa målgrupper har gjort en grav synd. En sådan person förtjänar det strängaste straffet baserat på klara verser och autentiska och tydliga hadîther. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

”För den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet, och där skall han vara en lång tid; han skall drabbas av Allâhs vrede och Allâh skall fördöma honom och utlämna honom åt det svåraste lidande.”1

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

”En troende dödar inte en annan troende, om det inte sker oavsiktligt. Den som av misstag har dödat en troende skall befria en troende slav och betala blodspengar till den dödes närmaste, om de inte i en anda av försoning avstår från sin rätt. Om [den döde], fastän själv troende, tillhörde en stam som är i krig med er, [är boten enbart] att befria en troende slav; men tillhörde han en stam som står i förbund med er, [skall gärningsmannen betala] blodspengar till den dödes närmaste och [dessutom] befria en troende slav. Den som inte är i stånd till detta skall fasta två månader i följd. Detta är den bot som Allâh har föreskrivit; Allâh är allvetande, vis.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är en trotsig synd att förtala en muslim och det är otro att strida mot honom.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den otrogne som muslimerna har ett avtal med och andra:

”Den som dödar en otrogen person som det finns en avtal med kommer inte att få känna doften av paradiset. Dess doft sträcker sig på ett avstånd som motsvarar fyrtio år.”4

I en annan rapportering står det:

”… sjuttio år.”5

al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Abû Bakrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Paradisets doft sträcker sig på ett avstånd som motsvarar hundra år. Det finns inte en tjänare som dödar en själ som det finns ett avtal med utan att Allâh förbjuder paradiset och dess doft för honom.”6

Abû Bakrah sade:

”Må Allâh göra mig döv om jag inte hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga det.”

Att denne inte får känna doften av paradiset betyder att den är förbjuden för honom så länge Allâh vill. En sådan person befinner sig under Allâhs vilja. Han gör vad Han vill och dömer hur Han vill.

Detta är Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dom och de troendes troslära i frågan.

14:93

24:92

3al-Bukhârî (48) och Muslim (64).

4al-Bukhârî (2995).

5al-Hâkim (2581).

6al-Hâkim (2579) och Ahmad (5/46).