02. Hur skall vi bemöta Ramadhân?

Muslimer! En väldig månad är på väg till er, nämligen fastemånaden Ramadhân. Under den månaden är man uppe om nätterna och förrättar bönen. Under den månaden friges vissa från helvetet medan andra förlåts. Under den månaden skänkes välgörenhet och goda handlingar görs. Under den månaden öppnas paradisets portar och de goda handlingarna belönas mångfaldigt. Under den minskar synderna. Böner bönhörs. Folk stiger i grader. Synder förlåts. Under den månaden skänker Allâh olika gåvor till Sina tjänare och Hans nära vänner får många favörer. Allâh har låtit fastan under denna månad utgöra en av islams pelare. Den utvalde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade den och befallde människorna att fasta den. Han berättade att den som fastar den och ber under dess nätter med tro och hopp om belöning får sina tidigare synder förlåtna av Allâh. I denna månad finns en natt som är bättre än tusen månader. Den som berövas dess godhet är verkligen en förlorare. Välkomna den, må Allâh benåda er, med glädje, lycka och ärlig beslutsamhet om att fasta den, be under dess nätter och tävla om de goda handlingarna.

Ta initiativet snabbt och ångra er för alla andra synder och snedsteg. Råd varandra och samarbeta om fromhet och gudsfruktan. Råd varandra att befalla det goda och förbjuda det onda och kalla till allt gott så att ni vinner paradiset och den väldiga belöningen.

Det har bekräftats från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han brukade ge sina följeslagare det glada budskapet om Ramadhâns ankomst. Han brukade berätta för dem att nådens och paradisets portar öppnas under den medan helvetets portar stängs och djävlarna kedjas fast. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den första natten till Ramadhân kedjas djävlarna och de upproriska djinnerna fast. Eldens portar stängs och ingen öppnas och paradisets portar öppnas och ingen stängs. En utropare ropar då ut: “Du som strävar efter det goda! Träd fram! Du som strävar efter det onda! Upphör!” Varje natt frigör Allâh någon från Elden.”1

”Månaden Ramadhân har kommit till er, en välsignelses månad. Däri täcker Allâh er och sänder ned nåd, stryker bort synder och bönhör böner. Däri tittar Allâh på hur ni tävlar och skryter om er inför Sina änglar. Visa därför Allâh era bästa sidor. Den olycklige är den som berövas på Allâh nåd.”2

Muslimer! Ta vara på denna väldiga månad. Högakta den, må Allâh benåda er, med olika typer av dyrkan och goda handlingar och skynda till lydnad. Den är en månad som Allâh har gjort till Sina tjänares fält. Däri tävlar de om lydnad och goda handlingar. Således skall ni, må Allâh benåda er, lägga stor vikt vid att be, skänka välgörenhet, läsa Qur’ânen med funderingar och förståelse, säga ”Subhân Allâh”, ”al-Hamdulillâh”, ”Lâ ilâha illâ Allâh”, ”Allâhu Akbar”, ”Astaghfirullâh” och ”Allâhumma salli wa sallim ´alâ Muhammad” och ta hand om fattiga, behövande och faderlösa barn. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den generösaste människan och han var som generösast i Ramadhân. Rätta er efter honom, må Allâh benåda er, och var dubbelt så generösa och välvilliga. Räkna med belöning hos Konungen som vet allt.

Se därtill till att skydda er fasta från allt förbjudet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har inget behov av att en person låter bli att äta och dricka om han inte lämnar lögn och handlingar enligt den och synder.”3

”Fastan är en sköld. När någon av er fastar skall han varken tala oanständigt eller vråla. Om någon förtalar honom säger han bara: ”Jag fastar.”4

”Fastan är inte att man låter bli att äta och dricka. Fastan är att man håller sig borta från lättsinnigt och oförskämt tal.”5

Ibn Hibbân rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som fastar Ramadhân och känner till dess gränser och skyddar det som han skall skydda får sina föregående synder förlåtna.”6

Djâbir bin ´Abdillâh al-Ansârî (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Om du skall fasta, så skall du även låta din hörsel, din syn och din tunga fasta från lögn och förbud. Ofreda inte grannen. Låt din fasta bestå av harmoni. Låt inte dina fastande dagar vara som dagarna då du inte fastar.”

Muslimer! Fastan, och i synnerhet i Ramadhân, är en väldigt rättfärdig handling och dess belöning är överflödig. Högakta den, må Allâh benåda er, med en rättfärdig avsikt och vikt vid att bevara dess fasta, be under dess nätter och skynda till goda handlingar och ärlig ånger för samtliga synder och illgärningar. Håll er borta från allt som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit er och lyd Honom i Ramadhân och annars. Råd varandra det och samarbeta om det. Befall det goda och förbjud det onda så att ni kan vinna paradiset, lycka, ära och räddning i de båda liven.

Vi ber Allâh att Han låter oss fasta den och be under dess nätter med tro och hopp om belöning. Vi ber Allâh att Han låter oss och alla andra muslimer förstå religionen och följa den och skona oss allt som ådrar Hans vrede och straff.

Vi ber Allâh att Han ger framgång till samtliga muslimska makthavare och ledare, korrigerar deras tillstånd och får dem att styra med Allâhs lag inom samtliga frågor som dyrkan, handlingarna och allting annat. Vi ber Allâh att Han leder dem till det och att de handlar utmed:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ 

”Du skall därför döma mellan dem, stödd på det som Allâh har uppenbarat.”7

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

”Vill de kanske dömas efter den hedniska tidens lagar? Men för dem som har visshet [i tron] finns ingen bättre domare än Allâh.”8

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

”Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.”9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

”Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång.”10

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

”Tag alltså emot vad sändebudet ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er.”11

Detta är alla muslimers och muslimska ledares skyldighet. De muslimska ledarna, de lärda och lekmännen är ålagda att frukta Allâh och underkasta sig Allâhs lag som består av välgång, vägledning och berömvärda konsekvenser. Via den uppnås Allâhs välbehag. Via den uppnås sanningen som Allâh har föreskrivit. Via den undviks orättvisan.

Vi ber Allâh att Han skänker framgång till alla, vägleder alla och skänker alla rättfärdiga avsikter och handlingar. Må Allâh hylla vår profet Muhammad, hans familj och följeslagare i det högsta sällskapet och skänka dem frid.

1at-Tirmidhî (682), Ibn Mâdjah (1642) och al-Hâkim (1532). God enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (759).

2at-Tabarânî i ”Musnad-ush-Shâmiyyîn” (2238). Påhittad enligt al-Albânî i ”Dha´îf-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (592).

3al-Bukhârî (1903).

4al-Bukhârî (1904) och Muslim (1151).

5al-Bayhaqî i ”as-Sunan al-Kubrâ” (8096). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1082).

6Ahmad (11541) och Ibn Hibbân (3433). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (584).

75:49

85:50

94:65

104:59

1159:7