02. Dygden av Dhikr

1 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skall jag inte berätta för er om er bästa handling som är den renaste hos er Konung och högsta i era nivåer och som är bättre för er än att ni skänker guld och silver och möter er fiende så att ni hugger av deras huvuden och de hugger av era huvuden?” De sade: ”Jo, Allâhs sändebud.” Han sade: ”Påminnelsen om Allâh.”

2 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Mufarridûn har hunnit före.” De frågade: ”Vilka är Mufarridûn, Allâhs sändebud?” Han svarade: ”Män och kvinnor som ofta påminner sig om Allâh.”

3 – ´Abdullâh bin Busr nämnde hur en man sade:

”Allâhs sändebud! Jag tycker att trons föreskrifter är för många för mig. Berätta för mig om något som jag alltid kan göra.” Han svarade: ”Låt din tunga alltid vara fuktig av erinran om Allâh.”

4 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som påminner sig om sin Herre och den som inte påminner sig om sin Herre är som den levande och den döde.”

5 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som sätter sig på en plats utan att påminna sig om Allâh (ta´âlâ) däri, får en skada från Allâh (ta´âlâ). Den som lägger sig på en plats utan att påminna sig om Allâh (ta´âlâ) däri, får en skada från Allâh (ta´âlâ).”

Det vill säga brister, negativa följder och ånger.