Ahmad an-Najdmî svarar Ibn Djibrîn

Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Källa: Radd-ul-Djawâb, sid. 5-6

[Efter hälsning, tack och introduktion…

Du säger i ditt brev:

”Jag har fått er bok ”al-Mawrid al-´Adhb az-Zulâl fîmâ intuqida ´alâ ba´dh-il-Manâhidj ad-Da´wiyyah min al-´Aqâ’id wal-A´mâl”. Jag gladdes över denna motiverande rubrik som fick mig att vilja läsa hela boken. I början fann jag nyttiga ämnen om att kalla till Tawhîd och kallets metodiker.

När jag kom till det nionde kapitlet, fann jag något jag inte hade förväntat mig att ni skulle göra. Det rör sig nämligen om ert förtal av Hasan al-Bannâs person. Ni attackerar honom och tolkar hans ord felaktigt.”

Jag blev ledsen när jag läste ert brev och hur det kan härröra från en person som har den kunskap och position som ni har.

Om du ändå hade fortsatt med läsningen och sett ifall jag har talat rätt eller fel. Om det var rätt, så har jag bara stött sanningen baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Hjälp din broder oavsett om han är förtryckande eller förtryckt.” Det sades: ”Vi vet hur den förtryckte hjälps, men hur hjälper man den förtryckande?” Han sade: ”Hindra honom från hans förtryck.”

Och om jag har sagt fel, skall du hjälpa mig genom att visa mig sanningen med bevis och belägg. Jag är beredd på att ta emot det från dig. Jag skall tacka dig för det och be för dig då du har räddat mig från synder och orättvisor som jag höll på att falla i. Jag har dock ett villkor. Jag vill att du kommer med en detaljerad kritik som stöds av klara och definitiva bevis som klargör mitt fel.

Men att du kommer till det nionde kapitlet och lägger undan boken och attackerar mig utan något bevis, är något jag inte kan acceptera från dig. Jag kommer aldrig att hålla med dig om det.