01 – Synder hindrar kunskap

Bara Allâh vet hur fula, negativa och skadliga spår synderna lämnar efter sig på hjärtat och kroppen i de båda liven.

Ett av dem är att de sätter stopp för kunskapen. Kunskapen är ett ljus som Allâh sätter i hjärtat. Synden släcker det ljuset.  När Imâm ash-Shâfi´î satte sig ned framför Mâlik och började läsa för honom, blev Mâlik förtjust i hans smarthet, klokhet och fullkomliga förståelse. Därpå sade han till honom:

”Jag ser att Allâh har satt ljus i ditt hjärta. Släck inte det med syndernas mörker.”

ash-Shâfi´î (rahimahullâh) sade:

”Jag klagade hos Wakî´ över mitt dåliga minne. Han rådde mig att lämna synderna och sade: ”Du skall veta att kunskapen är en dygd och att Allâh inte ger dygden till syndaren.”