01 – Livets faser

Håll fast vid din kunskap – må Allâh skänka dig framgång – att livets faser är fem:

Den första: Från födseln till puberteten som sker när personen blir femton år.

Den andra: Från puberteten till dess att den upphör, vilket sker när personen blir trettiofem år. Detta är ungdomens ålder.

Den tredje: Från och med den åldern till dess att personen blir femtio år. Denna tid kallas för Kuhûlah.

Den fjärde: Från och med femtioårsålder till dess att personen blir sjuttio år. Denna tid kallas för Shaykhûkhah.

Den femte: Från och med sjuttioårsåldern till döden. Denna tid kallas för Haram.

Åldrarna som vi har nämnt kan variera. Därför kommer vi att dela upp dem i fem kapitel.