Ibn Djibrîns brev till Ahmad an-Nadjmî

Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Källa: Radd-ul-Djawâb, sid. 6-13

[Efter en varm och broderlig hälsning och introduktion…

Jag har fått er bok ”al-Mawrid al-´Adhb az-Zulâl fîmâ intuqida ´alâ ba´dh-il-Manâhidj ad-Da´wiyyah min al-´Aqâ’id wal-A´mâl”. Jag gladdes över denna motiverande rubrik som fick mig att vilja läsa hela boken. I början fann jag nyttiga ämnen om att kalla till Tawhîd och kallets metodiker.

När jag kom till det nionde kapitlet, fann jag något jag inte hade förväntat mig att ni skulle göra. Det rör sig nämligen om ert förtal av Hasan al-Bannâs person. Ni attackerar honom och tolkar hans ord felaktigt.

För fyrtio år sedan fick jag nyheter om honom från förträffliga lärda som Shaykh ´Abdur-Razzâq ´Afîfî, Shaykh ´Abdur-Rahmân ad-Dawsarî, Shaykh ´Abdullâh bin Humayd, Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz och deras jämlikar. De kände honom personligen och prisade hans kall. De nämnde hans goda frukter. De undersökte hans underrättelser och ursäktade honom för de fel som han hade fallit i. De fann att hans tal tydde på att han var uppriktig och att han endast dyrkade Allâh. Allâh gagnade med hans kall och vägledde många människor via honom. Hela tiden prisades han i sittningar och hans böcker lästes.

Men sedan sju år tillbaka attackerades just han av de flesta bröderna och de berövade honom hans rättighet. Helt oförståeligt. Det finns ju kända böcker som är värre än hans. Det finns kallare, levande och döda, som har värre avvikelser än vad han har.

Därför råder jag dig, Shaykh, att akta din tunga och penna från denna person som Allâh har gagnat med. Tryck inte denna bok som kommer att ge dig ett dåligt rykte och få dig att förtala din muslimske broders heder.

Jag kan tyvärr inte skicka tillbaka kopian [som du skickade till mig] då jag har skrivit kommentarer som jag inte vill skall komma ut. Om Allâh underlättar det för oss att träffas, hoppas jag på en muntlig diskussion.

´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân al-Djibrîn
Medlem i Dâr-ul-Iftâ’ wad-Da´wah wal-Irshâd