01. Den kloke och klokheten

1 – Jag har inte memorerat något autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om klokheten.

2 – En persons kärlek till fina karaktärer och hat till dåliga karaktärer är inget annat än klokhet.

3 – Med klokheten uppnås lyckan, ensamheten blir bekväm och fattigdomen försvinner. Det finns ingen egendom som är bättre än klokheten och ingens religion fullbordas utan klokheten.

4 – Habîb al-Djallâb sade:

”Jag frågade Ibn-ul-Mubârak om det bästa människan har fått. Han sade: ”Djup klokhet.” Jag sade: ”Om hon inte har det då?” Då sade han: ”Fint uppförande.” Jag sade: ”Om hon inte har det då?” Han sade: ”En broder som instruerar henne.” Jag sade: ”Om hon inte har det då?” Han sade: ”Lång tystnad.” Jag sade: ”Om hon inte har det då?” Då sade han: ”En snabb död.””

5 – Det finns två klokheter. Den första är naturlig. Den andra är tagen ur Uppenbarelsen. Den naturliga är som jorden och den ur Uppenbarelsen är som vattnet. Den naturliga läggningen kan inte göra en korrekt handling förrän den rannsakas av den ur Uppenbarelsen som väcker den och säkrar den från lurande faror.

6 – Den kloke är mer ålagd att uppliva sin klokhet med vishet än sin kropp med näring. Kroppens näring är maten och klokhetens näring är visheten. Så som kroppen dör när den inte får mat, dör även klokheten om den inte får sin vishet.

7 – Att resa runt i världen och dra lärdom av Allâhs skapelser får personens klokhet att stiga om än pengarna tar slut under resan.

8 – Klokheten är hjärtans medicin, de flitigas riddjur, nästa livs plantage, den troendes krona i detta liv och vapen i olyckor. Den som saknar klokheten kommer inte att få någon hjälp av makten för att uppnå ära eller av egendomarna för att uppnå status. Så som okunnigheten är den värsta sjukdomen är brist på klokheten den värsta fattigdomen.

9 – Klokheten och lusten är två motsatser. Det är obligatoriskt att hjälpa sin klokhet och skjuta upp på sin lust. Om de två är oklara väljer man det som är längst bort från lusten. När man undviker sin lust och bevarar sin klokhet, förbättras ens själ.

10 – Den kloke får inte bli deprimerad. Depressioner gagnar inte. För många depressioner sänker klokheten. Den kloke får inte heller sörja. Sorgen avvärjer inte olyckan. Ständig sorg sänker klokheten.