01 – Bakr Abû Zayds brev till Rabî´ al-Madkhalî

Shaykh Bakr Abû Zayd sade:

I Allâhs namn, den Nåderike, den Barmhärige.

Ädle broder och Shaykh Rabî´ bin Hâdî Madkhalî

as-Salâmu ´alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Jag hänvisar till er önskan om att läsa den bifogade boken ”Adhwâ’ Islâmiyyah ´alâ ´Aqîdati Sayyid Qutb wa Fikrih” för att finna anmärkningar. Kommer dessa anmärkningar hindra processen så att den inte trycks? Eller är det möjligt att de korrigeras så att den kan tryckas och spridas så att du belönas för den i nästa liv och Hans tjänare får en insikt i detta liv? Därför inleder jag på följande sätt…1

Jag skickade boken till flera lärda däribland vår ädle Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz, Shaykh Muhammmd bin Sâlih bin ´Uthaymîn, Shaykh Sâlih bin Fawzân al-Fawzân, Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî, Shaykh ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd, Shaykh Muhammad bin Amân al-Djâmî, Shaykh Zayd bin Muhammad Hadî al-Madkhalî, Shaykh Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî och Shaykh Bakr Abû Zayd i hopp om att de skulle visa anmärkningar på mina eventuella fel då alla människor felar förutom de felfria profeterna och sändebuden (´alayhimus-salâtu was-salâm). Jag bad ingen av dem att sätta stopp för denna välsignade bok som är utmärkt – och lov och pris tillkommer Allâh – med ett stöd till sanningen och en kamp mot falskheten.

1 Sid. 1