01. Anledningen bakom ”Fadhâ’il-ush-Shâm”

Allâh (ta´âlâ) lät den Heliga staden Makkah utgöra början på Hans skapelse och befallning. Det första som Allâh skapade av jorden var Ka´bahs plats. Därifrån har jorden bretts ut. Däri finns världens första moskén vari dyrkan ägnas enbart Allâh. Däri inleddes den siste profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och däri uppenbarades den klara Skriften.

Allâh (ta´âlâ) lät Shâm utgöra slutet på skapelsen och befallningen. Innan Domedagen kommer tron och de troende att få fäste i Shâm. Shâm är Samlingsplatsen och därifrån kommer människorna att återuppstå.

Jag har kompilerat en bok som handlar om att Shâm kommer att skyddas och bevaras tack vare tron och islam. Jag har gjort så för att få Shâms befolkning på humör och för att de skall känna ro i samband med de besvärliga upplevelserna som Shâm utsattes för åren 721-722.

Jag ber Allâh att Han låter oss och muslimerna få ett bra slut och att Han låter oss tillhöra gruppen som står för sanningen och segern.