00. Ibn ´Uthaymîn om Ibn Hibbâns ”Rawdhat-ul-´Uqalâ’”

Publicerad: 2012-12-29
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Sharh Hilyah Tâlib-il-´Ilm, sid. 194

 

En av de bästa böckerna som jag har sett i ämnet är [Ibn Hibbân] al-Bustîs bok ”Rawdhat-ul-´Uqalâ’”. Trots att den är kort är den en väldig bok. Det finns väldiga kuriosum och ädla rapporteringar från de lärda och andra i den boken. Den ingick i läroplanen i instituten på min tid. Många drog nytta av den.