0. Traditionell islam är Salafs islam

Imâm Abûl-Qâsim Sa´d bin ´Alî bin Muhammad az-Zindjânî (d. 471)

Adjwibah fî Usûl-id-Dîn, sid. 53-54

Den rättfärdige Shaykh Abû ´Alî al-Hasan bin ´Umar bin Abî Bakr bin Zakariyyâ underrättade oss: Shaykh och Imâm Muhammad bin al-Husayn bin al-Qâsim as-Sûfî at-Tikrîtî berättade för oss via sin återberättelse från Imâm Djamâl-ud-Dîn Abû Dja´far Ahmad bin Muhammad bin ´Abdil-´Azîz al-Makkî Abûl-Wafâ: Shaykh, Imâm och Faqîh Abûl-Qâsim Sa´d bin ´Alî bin Muhammad az-Zindjânî (radhiya Allâhu ´anh) underrättade oss:

Lov ske Allâh i alla lägen och i alla fall. Må Allâh hylla vår mästare Muhammad den Utvalde och de goda följeslagarna och ättlingarna.

Du frågade mig om Salafs och de goda efterföljarnas dogm om Allâhs egenskaper i Qur’ânen och autentisk Sunnah och ville att jag svarar kort och koncist. Följaktligen bad jag Allâh (ta´âlâ) om rätt val och svarade utmed ett svar som gavs av en kunskapare, nämligen Abûl-´Abbâs Ahmad bin ´Umar bin Suraydj. Han blev nämligen ställd en liknande fråga. Faqîh Abû Sa´d ´Abdul-Wâhid bin Muhammad sade: Jag hörde en grupp av våra lärde som höll sig till rapporteringar och den första generationens metodik säga: Ibn Suraydj blev frågad om Allâhs egenskaper och suveränitet varpå han sade följande…