0. Ibn Bâzs förord till “Sharh al-Qawâ´id al-Arba´ah”

Dessa fyra principer som författaren (rahimahullâh) uppmärksammar är viktiga principer. Den som begriper och förstår dem väl förstår såväl avgudadyrkarnas religion som muslimernas religion. Flesta människor förstår inte dessa principer. Till följd därav tar de fel på saker och ting varefter de dyrkar gravar, de begravda, de förtrogna, träd och stenar i stället för Allâh. På grund av sin okunnighet om Tawhîd och avguderi tror de att de verkligen gör rätt.

Författaren till dessa principer är Shaykh och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh). Han var en reformator som levde under den senare halvan av 1100-talet som var en epok då islamiska läror hade gått upp i rök på den Arabiska halvön. Han dog 1206 år efter den profetiska utvandringen.