0. Förordet till ”Hukm Târik-is-Salâh”

بسم الله الرحمن الرحيم

Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och förlåtelse. Vi söker skydd hos Allâh från våra själars ondska och dåliga handlingar. Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh, ingen partner har Han, och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud. Må Allâh hylla och sända fred över honom, hans ätt, hans följeslagare och alla som följer dem fram till Domedagen.

Vidare:

Många av dagens muslimer försummar och slarvar med bönen till en sådan grad att vissa av dem har slutat be helt utav nonchalans. I och med att ämnet är en väldigt stor fråga som dagens människor har prövats med och som de lärda i alla tider har haft delade åsikter om, vill jag skriva om det utmed min kapacitet. Avhandlingen kommer att sammanfattas av två kapitel:

1 – Domen för personen som inte ber.

2 – Konsekvenserna av avfall via avsaknad bön och annat.

Jag ber Allâh (ta´âlâ) att Han låter mig ha rätt.