´Umars förträffliga innovation

Publicerad: 2010-08-20
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 299-300

 

Fråga: Vad anser ni om ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) ord om Tarâwîh-bönen ”En sådan förträfflig innovation detta är”?

Svar: Vi vet att Tarâwîh-bönen inte är en innovation. Ty Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad den tre fyra nätter med sina följeslagare. Därpå lät han bli att be med dem utav fruktan för att de skulle åläggas den bönen. Tarâwîh-bönen är nämligen ingen innovation i religionen. Faktum är att det är en Sunnah som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har föreskrivit.

´Umars (radhiya Allâhu ´anh) avsikt var en språklig innovation, inte en religiös sådan. På detta vis har de lärda svarat på denna fråga.