´Aqîqah och försörjning för en bastard

Fråga: Får modern göra ´Aqîqah för sin utomäktenskapliga son? Har han rätt till försörjning?

Svar: Ja, hon får göra ´Aqîqah för honom. Det är rekommenderat för henne att göra det. Hon måste likaså försörja honom om hon kan. Om hon inte klarar av det, får hon låta myndigheterna ta hand om barnet.

Hon är ålagd att uppfostra det och ångra sig inför Allâh för det som hon har gjort. Barnet är hennes.

Vad gäller mannen som har gjort otukt med henne, åläggs han att ångra sig. Han är inte ålagd att försörja barnet. Det är inte hans son. Det är en bastard.