´Amr Khâlid och kvinnans nedsatta förstånd

´Amr Khâlid förnekar hadîthen om kvinnans nedsatta förstånd och religion. Vem är du ´Amr Khâlid? Må Allâh vägleda oss och dig. Fördömer du sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? På egen hand förvränger han hadîthen och säger att sändebudet skämtade med kvinnorna. Skämtar sändebudet samtidigt som han ljuger? Det stämmer att han brukade skämta, men han talade endast sanning. Han talade alltid sanning, oavsett om han skämtade eller var allvarlig. Det var omöjligt att han skulle säga något falskt. ´Amr Khâlid fördömer detta starkt och säger att profeten endast skämtade med kvinnorna.