´Amr Khâlid och al-Qaradhâwî ger utslag till de otrognas fördel

Brodern frågar om att Sunnah och egyptiern ´Amr Khâlid inte går ihop om han inte ångrar sig. Det vill säga beträffande ´Amr Khâlids nuvarande tillstånd. Han frågar samma sak om al-Qaradhâwî. Detsamma gäller al-Qaradhâwî för tillfället. Så som han är nu går han och Sunnah inte ihop. Du kan aldrig vara säker på att islams fiender inte har placerat dem bland muslimerna för att spionera på dem. De ger utslag till de otrognas fördel precis som Mirza Ghulâm Ahmad al-Qâdiyânî som hävdade att han var profet. Han fick anhängare för att han sade sig vara Allâhs sändebud. Han  föreskrev för sina anhängare att det inte är tillåtet att kriga mot britterna.