´Alîs öppna dörr i moskén

Dessa starka vägar från de pålitligas rapporteringar bevisar starkt att hadîthen1 är autentisk. Detta skall vara en Muhaddiths syfte med forskningen.

Vad beträffar att hadîthen motstrider Abû Sa´îd al-Khudrîs bekräftade hadîth hos al-Bukhârî och Muslim, så finns det ingen motsägelse mellan dem båda. Hadîthen om luckan är inte densamma som hadîthen om dörren. Ty ´Alî bin Abî Tâlibs hem var inne i moskén, bredvid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). al-Qâdhî Ismâ´îl bin Ishâq al-Mâlikî sade i ”Ahkâm-ul-Qur’ân”:

”Ibrâhîm bin Hamzah berättade för oss: Sufyân bin Hamzah berättade för oss, från Kathîr bin Zayd, från al-Muttalib (bin ´Abdillâh bin Hantab) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte lät någon gå igenom moskén eller sitta i den efter Djanâbah2. Det enda undantaget var ´Alî bin Abî Tâlib då hans hem var i moskén.”

Denna hadîth är Mursal och stark och stöds av at-Tirmidhîs hadîth från Abû Sa´îd al-Khudrî om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Alî:

”Ingen får vara sexuellt oren och gå inne i moskén förutom jag och du.”

Detta gäller de stängda dörrarna.

Angående de stängda luckorna, så är det grindarna till moskén som är de avsedda. De fungerade som en genväg till moskén. På sin dödsbädd befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att alla luckor förutom Abû Bakrs lucka stängs. Häri finns en antydning på Abû Bakrs kalifat då han skulle vara mer i behov av moskén än de andra.

Tack vare denna kombination, ser vi att det inte finns någon motsägelse mellan dem båda. Hur kan man då säga att autentiska hadîther är påhittade på grund av denna föreställning? Om denna väg hade öppnats, skulle många autentiska hadîther dömts som falska, något varken Allâh eller de troende går med på.

1 Sa´d bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade att alla öppna dörrar till moskén stängs förutom ´Alîs dörr.” (Ahmad 1/175).

2 Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh) sade: ”Djanâbah tillämpas på två saker: utlösning och samlag.” (Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (1/573))