´Â’ishah såg aldrig profeten fasta de tio första dagarna i Dhûl-Hidjdjah

Publicerad: 2011-10-29
Författare: Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Naysâbûrî
Källa: Sahîh Muslim (1176)
Förklaring: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî
Källa: Sharh Sahîh Muslim (8/58)

1176 – Abû Bakr bin Abî Shaybah, Abû Kurayb och Ishâq berättade för oss: Mu´âwiyah berättade för oss, från al-A´mash, från Ibrâhîm, från al-Aswad, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

”Jag har aldrig sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fasta de tio dagarna.”

Abû Bakr bin Nâfi´ al-´Abdî berättade för mig: ´Abdur-Rahmân berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från al-A´mash, från Ibrâhîm, från al-Aswad, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade att hon inte såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fasta de tio dagarna.

FÖRKLARING

De lärda säger att från denna hadîth kan man förstå att det är föraktfullt att fasta de tio dagarna. Vad som menas med de tio dagarna är de nio första dagarna av Dhûl-Hidjdjah.

De lärda säger att denna hadîth måste förklaras och att det inte alls är föraktfullt att fasta dessa nio dagar. Faktum är att det är starkt rekommenderat och i synnerhet den nionde Dhûl-Hidjdjah som är ´Arafah-dagen.

Det har rapporterats autentiskt hos al-Bukhârî att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen handling är bättre än en handling under de Tio dagarna.”1

Det vill säga de tio första dagarna av Dhûl-Hidjdjah.

På så sätt betyder hadîthen att hon inte såg honom fasta de tio dagarna på grund av något skäl som sjukdom, resa eller någonting annat eller att hon helt enkelt inte såg honom fasta då. Det betyder inte att han inte fastade. Vad som bevisar denna förklaring är Hunaydah bin Khâlids rapportering från sin hustru via några av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade nio dagar av Dhûl-Hidjdjah, ´Ashûrâ’-dagen, tre dagar av varje månad och måndagar och torsdagar av månaden.”

1 al-Bukhârî (969).