al-Qarnî nedvärderar dyrkan och gör Takfîr på muslimerna

Vad som påminner om Salmâns [al-´Awdah] uppmaning till uppror, är ´Â’idh al-Qarnîs dikt ”Da´ al-Hawâshî wa Ukhrudj” som förekommer i hans bok ”Lahn-ul-Khulûd”:

Be och fasta hur mycket du än vill
Det är ju inte via bönen och fastan som religionen känner igen dyrkaren
Du är en av munkarnas präster
Inte är du från Ahmads religion

Vill du att vi nämner alla bevis för att bönen, fastan, allmosan och vallfärden är de viktigaste typerna av obligatorisk handlingsdyrkan? Ser du inte att du är skyldig att säga att Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har rätt och att din dikt har fel när du säger:

Be och fasta hur mycket du än vill
Det är ju inte via bönen och fastan som religionen känner igen dyrkaren

För det andra, känner religionen visst igen dyrkaren med hjälp av att han förrättar bönen, fastar, dyrkar Allâh allena och är religiös. Det ligger nämligen inte alls till såsom ´Â’idh al-Qarnî säger. Må Allâh vägleda honom till sanningen och hjälpa honom mot honom själv och hans djävul.

För det tredje, kommer han med en rejäl katastrof. Du gör muslimerna som förrättar bönen, delar ut allmosan, fastar och dyrkar Allâh enligt Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lagstiftning till präster och munkar. Du anklagar dem för att vara kristna och tar ut dem ur islam. Var är ditt förstånd? Hur förgörs ditt intellekt när du säger:

Du är en av munkarnas präster
Inte är du från Ahmads religion

Du tar ut dem ur den utvalde profeten Ahmads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion, gör Takfîr på muslimerna utan något giltigt skäl och rättar dig därmed efter Khawâridjs. Den främste människan (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om  dem:

”De tränger igenom religionen liksom pilen tränger igenom bytet.”

Likaså sade han:

”De är eldens hundar.”

Är du nöjd med att beskrivas med dessa egenskaper? Om du då säger att du skrev detta för längesedan och att du inte säger det mer, säger jag:

Varför låter du det tryckas och delas ut, om du skrev detta när du var nybörjare?