Allâhs två herravälden

Publicerad: 2011-01-09
Författare: Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd
Källa: at-Tuhfah as-Saniyyah, sid. 30

Allâhs herravälde över skapelsen delas upp i två typer:

1 – Allmänt.

2 – Specifikt.

Vad gäller det allmänna, så är det att Han är hela skapelsens Herre som Han förser med uppehälle och gåvor och sundhet och andra allmänna faktorer som berör muslimen och den otrogne, den fromme och den syndige.

Vad gäller den specifika, så är det att Han förser tjänarna med tro, vägledning, lydnad och dyrkan. Denna typ är specifik för de troende.