´Abdur-Razzâq ´Afîfî om Ibn ´Abdil-Wahhâbs uttalande om okunnighet är en ursäkt

publicerad
20.06.2011

Författare: ´Allâmah ´Abdur-Razzâq ´Afîfî
Källa: Fatâwâ wa Rasâ’il Samâhat-ish-Shaykh ´Abdur-Razzâq ´Afîfî (1/171)

Fråga: Vad betyder Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs ord i ”Kashf-ush-Shubuhât” i samband med hadîthen om Dhât Anwât ”Han ursäktade inte dem för okunnighet”?

Svar: Det betyder att de inte ursäktas efter att ha fått reda på sanningen. De är dock ursäktade innan de får reda på sanningen i och med att de är okunniga. Att Ibn ´Abdil-Wahhâb sade att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte ursäktade dem för okunnighet betyder att han inte lät bli att fördömda dem bara för att de var okunniga. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev arg och fördömde utan att göra Takfîr på dem.