´Abdur-Razzâq ´Afîfî om att okunnighet är en ursäkt

publicerad
20.06.2011

Författare: ´Allâmah ´Abdur-Razzâq ´Afîfî
Källa: Fatâwâ wa Rasâ’il Samâhat-ish-Shaykh ´Abdur-Razzâq ´Afîfî (1/173)

Fråga: Vad är domen för att göra narr av religionen eller förtala religionen, sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller Qur’ânen? Hädar han även om han är okunnig?

Svar: Denna otro är som alla annan typ av otro. Han skall först läras och tillrättavisas. Om han lär sig efter undervisning och förklaring och envist fortsätter, hädar han. Om det sägs att han inte ursäktas för sin okunnighet, betyder det att han skall läras och tillrättavisas och inte att han hädar.