´Abdur-Rahmân bin ´Awf

Publicerad: 2010-04-24
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (1/68-92)

´Abdur-Rahmân bin ´Awf bin ´Abd bin al-Hârith bin Zuhrah bin Kullâb bin Murrah bin Ka´b bin Lu’ayy al-Qurashî az-Zuhrî. Abû Muhammad.

Han är en av de tio. Han är en av samrådets sex. Han är en av de tidiga muslimerna som stred vid Badr. Han är en av de åtta som tog initiativet och blev muslimer direkt.

Han har återberättat flera hadîther. Från honom har bl a Ibn ´Abbâs, Ibn ´Umar och Anas bin Mâlik rapporterat.

Under den hedniska tiden hette han ´Abd ´Amr. Det har även sagts att han hette ´Abdul-Ka´bah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ändrade hans namn till ´Abdur-Rahmân.

al-Madâ’inî sade:

”´Abdur-Rahmân föddes tio år efter Elefantens år.”

Djamâ´ah sade att hans moder var ash-Shifâ’ bint ´Awf bin ´Abd bin al-Hârith bin Zuhrah.

´Abdur-Rahmân bin ´Awf sade:

”Jag hette ´Abd  ´Amr. När jag blev muslim, ändrade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mitt namn till ´Abdur-Rahmân.”1

Sahlah bint ´Âsim sade:

”´Abdur-Rahmân bin ´Awf var ljus. Han hade breda ögon och långa ögonfransar. Han var böjd. Han hade två långa hörntänder som kunde få läpparna att blöda. Hans hår sträckte sig ned till öronsnibbarna. Han hade en lång hals och stora axlar.”

Ibn Ishâq sade:

”Han saknade framtänder. Han var vänsterhänt och han haltade. Han förlorade sina framtänder under kriget vid Uhud. Han blev sårad tjugo gånger varav vissa var i benet. Till följd därav haltade han.”2

Tills hans förträffligheter hör att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lovade honom paradiset. Dessutom tillhör han dem som deltog under slaget vid Badr som det sades till:

”Gör vad ni vill.”3

Han tillhör folket som nämns i versen:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

”Allâh blev nöjd med de troende när de svor dig trohetsed under trädet.”4

Dessutom förrättade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bönen bakom honom. ´Amr bin Wahb ath-Thaqafî berättade:

”Vi var tillsammans med al-Mughîrah bin Shu´bah när han blev frågad: ”Har någon annan än Abû Bakr lett profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i bönen?” Han svarade: ”Ja.” Därefter nämnde han hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvådde sig och strök sina läderstrumpor och turban och hur han och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad en Rak´ah av morgonbönen bakom ´Abdur-Rahmân bin ´Awf. Sedan tog de igen den Rak´ah som de hade missat.”5

Qatâdah sade om Allâhs ord:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ

”Dessa [hycklare] talar föraktfullt om dem av de troende som i sina offergåvor ger mer än de är skyldiga att ge.”6

”´Abdur-Rahmân bin ´Awf hade skänkt halva sin egendom, fyra tusen guldmynt. Då sade vissa hycklare: ”´Abdur-Rahmân är en stor ögontjänare.”7

´Abdur-Rahmân bin ´Awf sade:

”Jag såg paradiset och hur jag kryper in i det. Jag såg att endast de fattiga går in i det.”

Berättarkedjan är god. Detta, och andra, är en dröm och drömmar har sin tolkningar. Ibn ´Awf (radhiya Allâhu ´anh) hade en stor nytta av det han drömde om och det han fick reda på. Det fick honom att skänka väldiga summor pengar. Till följd därav lösgjordes hans fötter och han blev till paradisets arvingar. Han har alltså inte skadats av det.

Sa´îd bin Zayd sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var på Hirâ’ tillsammans med Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî, Talhah, az-Zubayr, Sa´d och ´Abdur-Rahmân bin ´Awf och sade: ”Stå stadigt, Hirâ’! Det finns bara en profet, sanningsenlig eller martyr på dig.”8

Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De bästa av er är de som är bäst mot sina familjer.”

Då testamenterade ´Abdur-Rahmân bin ´Awf en trädgård till sina fruar. Dess värde var 400.000.”9

Umm Bakr bint al-Miswar berättade att ´Abdur-Rahmân bin ´Awf sålde mark till ´Uthmân för 40.000 guldmynt. Han skänkte pengarna till de fattiga från Zuhrah-stammen, Muhâdjirûn och de Troendes mödrar.”

Till ´Abdur-Rahmân bin ´Awfs bästa handlingar hör att han drog sig ut ur samrådet för att göra så gott han kunde för att välja åt samfundet den bäste personen som antyddes av de ansvariga. Om han hade velat ha makt, skulle han ha tagit den själv eller gett den till sin kusin Sa´d bin Abî Waqqâs.

Niyâr al-Aslamî sade:

”´Abdur-Rahmân bin ´Awf var en av dem som svarade på frågor på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid, Abû Bakrs tid och ´Umars tid utmed det han hade hört från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Mudjâlid berättade från ash-Sha´bî som sade ´Abdur-Rahmân bin ´Awf ledde muslimerna i vallfärden år 13.

Sa´îd bin al-Musayyab berättade att Sa´d bin Abî Waqqâs skickade ett bud till ´Abdur-Rahmân medan han stod och predikade och sade: ”Kalla folket till dig själv!” Då sade han: ”Det finns ingen person efter ´Umar som tar makten utan att han kritiseras av människorna.”

Talhah bin ´Abdir-Rahmân bin ´Awf sade:

”al-Madînahs befolkning berodde på ´Abdur-Rahmân bin ´Awf: han lånade ut pengar till en tredjedel, betalade en tredjedels skuld och bevarade en tredjedels släktband.”

Ibn-ul-Musayyab sade:

”Det fanns ett avståndstagande mellan Talhah och Ibn ´Awf. När Talhah blev sjuk, besökte ´Abdur-Rahmân honom. Då sade Talhah: ”Jag svär vid Allâh min broder att du är bättre än mig.” Då sade han: ”Säg inte så min broder.” Då sade Talhah: ”Jo. Jag svär vid Allâh att jag inte hade besökt dig om du hade blivit sjuk.”

Sa´d bin al-Hasan:

”Man kunde inte se skillnaden mellan ´Abdur-Rahmân bin ´Awf och hans slavar.”

Anas sade:

”Jag såg hur ´Abdur-Rahmân bin ´Awf testamenterade 100.000 var till sina fruar.”

När han utvandrade till al-Madînah, var han fattig och hade ingenting. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stiftade brödraskap mellan honom och Sa´d bin ar-Rabî´. Sa´d ville ge honom halva sin egendom och skilja sig från sin vackraste hustru för att ge henne till honom. Då sade han: ”Må Allâh välsigna dig med din familj och egendom. Visa mig bara var marknaden ligger.” Han gick dit och köpte och sålde och vann. Det dröjde inte länge förrän han ägde silvermynt. Han gifte sig med en kvinna och gav henne guld som motsvarade vikten av dadelkärnor. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg spår av saffran på honom och sade: ”Har du haft bröllop?” Han sade: ”Nej.” Då sade profeten: ”Ha bröllop om det så vore med ett lamm.” Därefter gick hans handel som den gick.10

al-Madâ’inî, al-Haytham bin ´Adiyy och andra sade att han dog år 32. al-Madâ’inî sade:

”Han begravdes i Baqî´.”

Ya´qûb bin al-Mughîrah sade:

”Han blev 75 år.”

Ibn ´Abdil-Barr sade:

”Han var väldigt framgångsrik inom handeln. Han lämnade efter sig tusen kameler, tre tusen lamm och hundra hästar.”

Han är den rike och tacksamme. Uways är den fattige och tålmodige. Abû Dharr och Abû ´Ubaydah är de avhållsamma och kyska.

1 al-Hâkim (3/306). Autentiskt enligt honom och adh-Dhahabî.

2 al-Hâkim (3/308).

3 al-Bukhârî (3007) och Muslim (2494).

4 48:18

5 Ahmad (4/249).

6 9:79

7 at-Tabarî (10/195).

8 Ahmad (1/188).

9 al-Hâkim (3/311) som sade: ”Autentisk utmed Muslims villkor.” adh-Dhahabî höll med.

10 al-Bukhârî (2048).