´Abdul-Hamîd Kishk – en sagoberättare

Berättelsen som du nyligen har nämnt från denna man har jag varken läst bland autentiska, goda, svaga, påhittade eller ens grundlösa rapporteringar.

Vad som är sorgligt, är att denne Shaykh Kishk verkligen kan påverka lekmännen på ett otroligt sätt. Det kan inte förnekas. Det betyder emellertid inte att sättet är föreskrivet. Han använder sig av känslor och väcker åhörarnas känslor. När det kommer till att be om välsignelse och fred över sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger han:

”Mer! Låt mig höra er!”

Tyvärr anser jag att han är en sagoberättare. Han är inte lärd (´Âlim) och framförallt inte rörande den profetiska hadîthen. Och inte nog med att han är en sagoberättare. Han hämtar dessutom alla möjliga hadîther från alla möjliga håll som han sedan tillrättavisar och påminner människorna med.