´Abdul-´Azîz Âl ash-Shaykh om Djamâ´at-ut-Tablîgh

Fråga: Hur råder ni den som vill bege sig ut på utflykt med Djamâ´at-ut-Tablîgh?

Svar: Människor påstår att de går ut för att kalla folket till islam och instruera det. De säger att de varken befaller eller förbjuder den som går ut med dem. De säger att de varken uppmuntrar eller avskräcker. De säger att det räcker att man går ut med dem och rättar sig efter dem och hoppas på att endast utflykten i sig ändrar på personens tillstånd.

De sysselsätter sig endast med frivilliga morgon- och aftonåkallan. Det finns ingen bland dem som har kunskap och förståelse inom religionen. De bryr sig inte om det. De saknar insikt och lägger ingen vikt på trosrelaterade frågor. De kritiseras för detta även om de skulle ha en god avsikt.

Med tanke på detta tillstånd som de befinner sig i och deras tidsbegränsade utflykter vid fyrtio dagar eller månader, är det inte tillåtet att gå med dem om man inte är lärd med kunskap och insikt inom den sanna trosläran. Man måste ha dessa egenskaper för att instruera och råda dem och förklara sanningen för dem och låta dem begripa de religiösa frågorna.

Utöver det känner jag inte till någon grund för dessa utflykter utan kunskap.